Archive - Авг. 24, 2017

Демагогията и популизмът като наркотик за съвременните политически партии

В центъра на моето внимание е политиката. Как изглежда тя, погледната през призмата на популизма и демагогията? Веднага възниква въпросът има ли основателни причини да използваме двата термина с различно значение, след като тяхната етимология е обща и често се използват като синоними. Този въпрос е не само езиков, а исторически и политологически. В популярната лексика понякога с един термин се означават близки по съдържание явления, които обаче не съвпадат.

"Ще свърша в яма" или как Мексико остава без журналисти

Когато мексиканският студент Карлос Давид Чавес казал на баща си, че иска да стане журналист, реакцията била драматична: "Те ще те убият!”