Archive - Септ. 11, 2017

Стартира гражданска инициатива за по-ниски данъци. Вижте кой, защо и как

Гражданската инициатива "Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци" стартира своята кампания за въвеждане на необлагаем минимум за доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата – 460 лева месечно и въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9% за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги.