Archive - Септ. 9, 2017

Не ви ли омръзна да ви...

Не ви ли омръзна от безполезните им скандали, от агресията и отглеждането на омраза?

Не ви ли омръзна да ни разделят, да ни настройват едни срещу други, за да ни владеят и манипулират по-лесно?