Бизнесът се оплаква, че във Видин няма качествени кадри, но не казва нищо за заплатите

"Представители на фирми от Видинско масово се оплакват от липсата на качествени кадри по различните професии, излезли от училищата в региона. Внимание на този проблем беше обърнато на провелата се днес работна среща за държавния план-прием, който да отговаря на потребностите на пазара на труда." 

Информация на Радио Видин

КОМЕНТАР

Какви качествени кадри без нормални заплати? Качествените кадри заминават в чужбина или за София, където получават адекватно на знанията и уменията си заплащане. Последните данни от края на октомври 2016 г. са безмилостно красноречиви:

Средната заплата, която получават във Видин е двойно по-ниска от тази в София -  648 лв., при 1 261 лв. в столицата.

Все по-силно се разтваря ножицата между столицата и най-бедните области в страната. Разликите в стан арта на живот в различните региони у нас остават непреодолимо големи. Това е извод от анализа на КНСБ за заплатите по области, който е част от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията.

Диференциацията на работните заплати по области продължава да задълбочава социалните неравенства, констатират от синдиката. Във всички области на страната, с изключение на София, средната заплата е по-ниска от средната за страната, която по данни на националната статистика към края на първото полугодие е 934 лева, посочват от синдиката.

В 9 от 28 района размерът на средната работна заплата представлява около 75 на сто от средната работна заплата за страната. Тези области се очертават с най-голяма концентрация на нископлатени работници. Водещи в класацията са Видин /648 лв./Силистра /674 лв./Ямбол /692 лв./Благоевград /660 лв./Кюстендил /674 лв./Перник /695 лв./Хасково /698 лв./Смолян /687 лв./.

32 на сто от всички наети в икономиката на страната работят в София. Средната заплата е с 35 на сто по-висока от средната за страната. По-големият брой работещи в София, при това на чувствително по-висока заплата, са причината за нарастването на абсолютния размер на средната заплата за страната.

Разбира се, бизнесът ще е прав, ако каже, че плаща по-малко, защото кадрите му са по-ниско квалифицирани. 

Но за да се излезе от омагьосания кръг и ако видинските фирми наистина искат да привлекат добри професионалисти, трябва да започнат да плащат прилично.

Иначе с работещи бедни няма как да стане. Миграцията към големите градове просто ще продължи.