Един от най-добрите млади биолози е от Видин

Отличен (5.75) за Ивайло Стоянов на Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование във ІІ група (ІХ–ХІІ клас). Престижната национална надпревара се проведе в Ямбол.

За поредна година дванадесетокласникът от Видинската природо-математическа гимназия показа, че е един от най-добрите биолози в страната и много малко не му достигна да стане лауреат от Националната олимпиада. Г-жа Цецка Асенова, която бе заедно с Ивайло на състезанието в Ямбол, сподели че той ще получи служебна бележка от МОН за постигнатата отлична оценка (5.75), която ще му послужи за приемането му във висши училища.

Олимпиадата по биология и здравно образование е една от най-трудните. За да достигне ученик до националния кръг се изиква той да има знания за: 
◽биоорганични молекули- видове, структура и свойства; 
◽надмолекулни комплекси; 
◽прокариоти и протисти- морфология, метаболизъм, значение за природата и за човека; 
◽еукариотна клетка- морфология, метаболизъм, мембранен транспорт, клетъчно делене; 
◽растения, гъби, животни- устройство, жизнени процеси, класификация, биоразнообразие; 
◽тъкани- морфология и функции; 
◽анатомия и физиология на човека;
◽наследственост и изменчивост на организмите; 
◽онтогенеза и филогенеза; 
◽популация, биоценоза, екосистема и биосфера; 
◽биотехнологични процеси- приложение в медицината и в промишлеността; 
◽взаимодействие човек - природа.

Решаването на практическите задачи на олимпиадата изисква знания от следните области: 
◽клетъчна и тъканна биология; 
◽биохимия; 
◽генетика; 
◽анатомия, физиология и биоразнообразие на растенията и на животните; 
◽анатомия, физиология и хигиена на човека.