И хората на Слави се обявиха срещу спирането на проекта за тунел под Петрохан

Водачът на листата на "Има такъв народ" във Видин Иво Атанасов обяви позицията си срещу решението на екоминистъра за спиране на процедурата по ОВОС за предпроектното проучване за тунел под "Петрохан". Във Фейсбук той написа следното:

"Членовете на ПП "Има такъв народ" от област Видин се обявяват против Решение 4/31.05.2021 г. на Министъра на екологията.

Смятаме, че решението, с което е спряна процедурата по ОВОС, касаеща инвестиционното предложение за тунел под Петрохан е незаконосъобразно и следва да бъде отменено!

Трябва да се работи в насока нещо да се получи, а не да се измислят начини да не се получи! Това решение обрича цял един регион на изолация!"

Ден по-рано председателят на 42-то НС и бивш видински депутат Михаил Миков даде пресконференция, на която съобщи, че внася жалба в Министерския съвет и във Върховния административен съд с искане да бъде отменено решението на министъра на околната среда и водите от 31 май т.г., с което се прекратява процедурата по ОВОС за проекта за тунел под Петрохан.

„Смятам това решение за неправилен административен акт, тъй като е издадено  при наличие на процесуални нарушения, в противоречие със закона и е нецелесъобразно и немотивирано“, съобщи Миков на пресконференция във Видин във вторник.  

„Ние искаме проблемът да бъде решен, а не да се политизира и да се използва предизборно. Бързият начин за решаването му не е протест под знамената на ГЕРБ, а  отмяна на акта на екоминистъра и  промяна на плана за управление на защитена зона „Берковица“ – другото би било бюрократичен абсурд“, обясни той. Чрез медиите бе отправен призив към гражданите, включително и кандидатите за народни представители във Видински и Монтански избирателен район, да се подпишат под жалбата.

Миков припомни, че като видински депутат е полагал усилия тунелът под Петрохан да се случи и през 2008 г. проектът е обявен за приоритет, но след това е замразен от ГЕРБ. През 2012 г. в отговор на негов въпрос министър Лиляна Павлова оправдала бездействието на правителството с липса на инвеститорски интерес. Това било опровергано на следващата година, когато Миков като председател на 42-то НС провел срещи в Китайската банка за развитие, която била готова да участва в изграждането му. Инвестициите не се реализирали, защото второто правителство на Борисов не продължило разговорите.

Относно настоящия казус стана ясно, че аргументът за прекратяване на процедурата по ОВОС е, че инвестиционното предложение ще засегне ливади в защитена зона „Берковица”, чийто начин на ползване не можел да се променя заради сигурността на популацията на ливадния дърдавец, червеногърбата сврачка и сивия кълвач.

„Забраната за промяна на начина на ползване на ливадите е въведена с план за управление, което е нищожно само по себе си, защото противоречи на установения конституционен правов ред. Министърът не може да се позовава на забрана, наложена от самия него с документ с ненормативно съдържание, който е необнародван. Недопустимо е на формално основание – нищожна забрана, да се прекратява процедура по ОВОС, конкретно в случая - за инвестиционното предложение за тунел под Петрохан. Именно поради нищожността на административния акт и грубото нарушение на правните принципи, решението на министъра изцяло е извън разума на закона и само по себе си е безумно и абсурдно“, категоричен е Миков.

Той подчерта, че сигурността на ливадния дърдавец и червеногърбата сврачка (забраната няма отношение към осигуряване на местообитания на сивия кълвач) не може да бъде омаловажавана, но министърът е следвало да подходи с повече разум и да не пренебрегва сигурността на хората, защото изграждането на тунел под Петрохан ще помогне за подобряване безопасността на движението, ще спаси човешки животи и ще осигури стопанското развитие на целия Северозапад.

Юридическите аргументи за отмяна на решението на екоминистъра са развити в няколко страници, а в края на жалбата се казва:

„За здравия разум и нормалната човешка логика, а още повече от гледна точка на министъра на околната среда и водите, би следвало да е повече от очевидно, че вкарването на пътния поток в тунел е в десетки пъти по-щадящо за околната среда, отколкото преминаването му от подножието на планината, през билото й и спускането му надолу отново в подножието. Ясно е, че съществен пътен трафик на МПС с емисиите на вредни газове и шума, който създава и останалите му негативни въздействия върху компонентите на околната среда, засяга в негативен план много повече биоразнообразието, включително и толкова пазените с оспорваното решение дърдавец, сврачка и кълвач. Ако бъде реализирано, инвестиционното предложение не само че няма да влоши екологичния статус, но напротив – само по себе си представлява мярка за подобрение на екологичния статус на защитените видове: ливадния дърдавец, червеногърбата сврачка и сивия кълвач. В този смисъл инвестиционното предложение е необходимо за опазване на биоразнообразието.“