Наводнени дворове в няколко видински села, кметът издаде заповед за денонощно наблюдение на реките

Кметът на Общината Огнян Ценков провери опасни участъци територията на община Видин по подадени сигнали, свързани с покачване нивото на реките, вследствие на снеготопенето и обилния дъжд в сряда вечерта.

В село Буковец от канала за отводняване на високопланински води, които се вливат в река Войнишка, са наводнени дворовете на няколко къщи. Около критичния участък е изградена защитна стена от 90 броя чували с пясък.

В село Градец старото корито на река Тополовец при местността „Казанджийницата” е излязла от коритото си, като е наводнила  дворовете на къщите в непосредствена близост до реката. И за там Общината изпрати чували с пясък, които да възпрепятстват оттичането на водите към селото.

Авария в тръба в дигата на река Делейнска до моста по пътя към с. Рупци, възникнала днес, е причинила заливане на земеделски земи. Екипите на Община Видин, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Напоителни системи тампонираха с чували пробива, за да се ограничи интензивността на изтичащата вода.

В с. Иново нивото на възстановения участък на скъсаната преди няколко години дига е по-ниско от нивото на основната. Това налага надграждането на съоръжението с чували с пясък. За тази цел Община Видин е доставила 200 чувала с пясък за осигуряване безопасността на дигата. 

В края на работния ден кметът Огнян Ценков издаде заповед за денонощно наблюдение на водните нива и състоянието на всички хидротехнически съоръжения, както и на критичните участъци от речните легла, заливните зони в землищата и състоянието на пътищата във връзка с усложнената  хидрометеорологична обстановка.

Предприети са действия за предотвратяване на евентуални кризисни ситуации в населените места на Общината.

Създадена е организация за мобилизиране на службите на Община Видин за предприемане на действия при възникване на усложнена обстановка.

В складовата база на Общината е осигурен резерв от чували с пясък, който да бъде използван при необходимост.

В момента положението в проблемните участъци на населените места е овладяно.