Организация "Шалом" дари Синагогата на Община Видин

Подписите си под договора сложиха кметът на Община Видин Огнян Ценков и председателят на Управителния съвет на Сдружение „Регионална организация на евреите в България „Шалом“, гр. Видин Роза Маринова. На събитието присъства и главният секретар на организацията Йосиф Меламед. „Това е знаменателен, исторически момент и аз много се вълнувам, защото ни се дарява една от емблематичните сгради на град Видин, която ние ще възстановим съгласно волята на дарителите със статут на културен център „Жул Паскин“ – каза Ценков. Той благодари и изрази убеждението си, че реставрацията на Синагогата ще се случи в близките пет години, според условията на договора. „Това е едно предизвикателство за нас и ние ще се справим така, както успяхме да извървим трудния път, за да стигнем до днешния ден“ - заяви видинският кмет.

Йосиф Меламед сподели, че решението да се направи това дарение е било подкрепено от всички еврейски организации и е резултат от убедителността както на колегите от Видин, така и на сериозните стъпки от страна на Общината да бъде задействан този процес. Той подари на Огнян Ценков снимка на Софийската синагога, с пожеланието и Видинската да изглежда така след пет години. Роза Маринова от своя страна също благодари на всички, положили усилия за осъществяване на дарението и изрази надежда, че Синагогата в скоро време ще изпълни предназначението си на културен център, за радост на гражданите на Видин. 

Дарението включва поземлен имот с площ от 2 891 кв. м, с масивна едноетажна сграда - еврейска синагога, със застроена площ от 689 кв. м.

Видинската синагога се намира в непосредствена близост до митрополитския комплекс и джамията на Осман Пазвантоглу. През 1892 г. еврейската общност взема решение да се построи нова на мястото на предишната, изгоряла по време на  Руско-турската война през 1878 г. Тя е изградена с дарения на евреите от Видин и цяла България. Открита е на 28 септември 1894 г. Видинската синагога е втората по големина у нас след Софийската и архитектурният й вид наподобява този на еврейския храм в Будапеща. Била е действаща като молитвен дом до 1950 г. През 70-80-те години на миналия век в нея започва основен ремонт. От 1991 г. ремонтните дейности са спрени, а имотът е предаден на видинската еврейска общност на базата на договор между организацията на евреите „Шалом” и Министерството на културата.

По силата на подписания днес договор Синагогата става собственост на Община Видин, която има сериозни намерения за възстановяването на този великолепен паметник на културата. Общината разполага с архитектурен проект за консервация и реставрация на сградата и превръщането й в културен център „Жул Паскин“, изготвен от архитект Любомир Станиславов, одобрен  от Националния институт за недвижимо културно наследство. Той предвижда консервационно-реставрационни дейности с високотехнологични материали. В проекта са предвидени и експозиционни пространства.