Подземният град на Караджорджевич, създаден за таен команден център (снимки и видео)

Малка част от подземния град. Намира се в Мали Зворник, входът е на около 200-300 м след стария железен мост, вдясно в скалата. Подземието е с обща площ от окло 5000 кв. м и представлява коридори като в лабиринт с много тайни изходи и отделни помещения (жилищни, заседателна зала, църква, конюшни, чешми, кладенец и т.н.).

Завършените стаи са били богато обзаведени, но след войната всичко е разграбено. Нищо не е променяно от времето на изграждането му между двете световни войни, освен добавената нова ел. инсталация. Копали са го затворници само нощно време, защото всичко е било в пълна тайна и в никакви архиви не е останала информация.

Секретното име на проекта е било "Каменната девойка". Предназначението му е било да е таен команден център на Александър I Караджорджевич и е могъл да събере над 6000 човека. За последно е използван през 1941 г. от Петър II Караджорджевич преди да замине в изгнание. Уникално и впечатляващо място е.