Продължава денонощното наблюдение на реките (снимки)

След като Община Видин предприе своевременни мерки във връзка с повишените нива на реките в няколко селища заради интензивното снеготопене, ситуацията се нормализира. Продължава денонощното наблюдение на водните нива, на всички хидротехнически съоръжения, както и на критичните участъци от речните легла, заливните зони в землищата и състоянието на пътищата, в съответствие с издадената заповед от кмета на Общината Огнян Ценков. Осъществяват се необходимите действия за предотвратяване на опасността от наводнение.

Заместник-кметът инж. Цветан Асенов посети днес критичния участък при събирателния канал по пътя към с. Рупци, където вчера заради авария в тръба на дигата до моста бяха залети земеделски земи. На мястото бяха разтоварени допълнително 200 чувала с пясък, за да се ограничи наводняването. Инж. Асенов, заедно с комисар Станислав Генчев - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и представители на „Напоителни системи“ – клон Видин координираха действията. Те обобщиха, че отговорните институции работят в много добър синхрон и положението след обилното снеготопене е овладяно, няма данни за бедстващи хора.

Инж. Цветан Асенов направи също оглед в с. Иново, на възстановения участък на скъсаната преди няколко години дига, където се наложи надграждане с 200 чували с пясък, за да се осигури безопасността й. В с. Буковец вчера бе издигната защитна стена около критичния участък на канала, но водата отново излезе и днес се наложи изграждането на нова помощна дига. Наводнени са дворовете на няколко къщи и едно мазе. Екипи на Община Видин и „Пожарна безопасност и защита на населението“ в късния следобед  бяха на място, за да се справят с проблема.

Общо над 1000 чувала с пясък са разпределени през последните два дни на проблемните участъци, както и на други места с превантивна цел. Прави се всичко възможно за предотвратяване на кризисни ситуации и за защита на жителите и домовете на хората в селищата на Общината.