Първата Седмица на гората е проведена през 1934 г.

Снимка на залесяване край Видин през 1935 г. 

“Гората е живот“ e мотото, под което тази година от 3 до 9 април се провежда Седмицата на гората. 

Честването започва още в далечната 1925 г., когато на 12 април се провежда първият Празник на залесяването. Девет години по-късно стажант-лесовъдът, Георги Минков, предлага Празникът на залесяването да се превърне в Седмица на гората. 

Предложението е прието и първата Седмица на гората е проведена от 15 до 22 април 1934 г., а от 1956 г. датира традицията отбелязването да стартира през първата седмица на месец април. 

От документите, съхранявани в Държавен архив – Видин, научаваме как Църквата и населението участват в отбелязването на празника в миналото.

Снимката долу е от залесяване и укрепване бреговете на р. Тимок от с. Куделин до Брегово. 1936 г. 

Окръжно писмо от Видински митрополит Неофит – наместник-председател на Светия Синод по повод седмицата на гората. 16 март 1941 г.