Работна среща за откриването на филиал на Русенския университет във Видин

Кметът на Община Видин Огнян Ценков и ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев” проф. д-р Велизара Пенчева дадоха специална пресконференция, дни след като Министерски съвет със свое Решение №87 от 03 май 2017 г. прие във Видин да бъде открит филиал на Русенския университет. В нея участваха чл. кор. проф. Христо Белоев, председател на Общото събрание на Русенския университет,   проф. Пламен Кангалов – заместник-ректор по учебната работа,  проф. Пламен Даскалов – заместник-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение. От страна на държавната и местната власт в събитието взеха участие народните представители Владимир Тошев, Росен Живков, Цветан Топчиев областният управител Албена Георгиева, председателят на Общинския съвет Генади Велков и Момчил Станков, бивш областен управител на Видин. „Още веднъж искам да поздравя всички наши съграждани за това, че обединихме усилията си – местната власт, държавната власт, бизнесът, гражданското общество и осъществихме една дългогодишна мечта – да имаме висше учебно заведение във Видин“, заяви Ценков.

Проф. Пенчева представи накратко в хронологичен ред предприетите стъпки за реализиране на идеята да бъде разкрит филиал на висше училище. Тя подчерта, че през 2016 г. Община Видин, съвместно с Областна администрация и Общински съвет активно съдействат на Академичното ръководство на Русенския университет „Ангел Кънчев”  за стартирането на Обучителен център на висшето училище в града. Началото на инициативата за сътрудничество в сферата на образованието с Русенския университет е поставено на дискусия в Русе, проведена през месец май миналата година. Темата е обсъдена на среща през месец юли с кметовете от региона, директори на училища и представители на местни земеделски, търговски и индустриални фирми.

„Преди няколко години направихме първите стъпки, като през 2016г. бе разкрит Обучителен център и с обединените усилия и много голямо разбиране от страна на всички институции филиалът вече е факт“, подчерта проф. Пенчева. По думите й положителните  резултати от първата учебна година бързо довеждат до преодоляване на недоверието по отношение бъдещето на този проект. „Със своят широк спектър от специалности Русенският университет е гарант за развитието на регионите в Северна България и по-конкретно - в Дунавския регион”, увери ректорът.

Огнян Ценков обърна внимание на факта, че Общината е направила предложение, прието от Общинския съвет, за изплащане на семестриалната такса за първия и втория семестър на 14 студенти - средства, предвидени в бюджета на общината. И допълни, че той, както и общински съветници и представители на бизнеса  също са оказали лична финансова подкрепа на студенти. 

„Наличието на филиал на такова престижно висше учебно заведение ще допринесе изключително много за устойчивото социално  и икономическо развитие на нашата община. Това е един от сигурните начини във Видин да се задържат младите хора и да се направи още една стъпка за ограничаване обезлюдяването на региона. Географското положение на Видин предполага също възможност за привличане на студенти и от двете съседни държави – Румъния и Сърбия. Независимо че в последните години Северозападна България се определя като най-беден район в Европейския съюз, смея да твърдя, че град Видин, Област Видин  и  разположените в съседство други области имат доказан потенциал за развитие. При належащата реиндустриализация на района се изостря необходимостта от квалифицирани кадри“, подчерта кметът на общината.

След пресконференцията бе проведена работна среща, на която присъстваха кметове на общините от Област Видин, директори на училища, представители на държавната и местната власт, социални партньори и бизнеса. Бяха обсъдени конкретни  действия и стъпки, които трябва  да се предприемат към създаване на необходимата учебно-техническа база, стартиране на кампанията за прием на студенти и осигуряване на най-добри условия за прием на студенти. Приета бе идеята в най-скоро време да бъде проведена среща със завършващите ученици от дванадесети клас, както и с ученици от другите гимназиални класове.

Обсъден бе вариант за нуждите на ВУЗ-а да се предостави сградата на СУ „Христо Ботев“.

Очаква се от есента на тази учебна година във филиала да се обучават минимум 150 студенти в 6 специалности, редовно обучение, образователно-квалификационна степен „бакалавър“: Земеделска техника, Машинно инженерство, Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт, Електроника и Компютърни науки, както и Бизнес мениджмънт - дистанционна форма. Приемът ще бъде в рамките на институционалния капацитет на Русенския университет, като филиалът в нашия град е третият след Разград и Силистра.