Съветниците от "Справедливост за Видин" искат 300 000 лв. за детското отделение

Общинските съветници от групата "Справедливост за Видин" са внесли предложение от бюджета на община Видин да бъдат предоставени 300 000 лв. за ремот на детското отделение на видинската болница, съобщи председателят на групата Димитър Велков. В документа, подписан от шестимата общински съветници, се казва следното: 

"Уважаеми г-н Кмет,

През изминалите години ние, като общински съветници, постоянно и целенасочено полагахме усилия за подобряване състоянието на МБАЛ „СВ.ПЕТКА“ АД гр. Видин. Предприехме редица инициативи, като внесохме в Общински съвет - Видин предложения за приемане на Правилник за подпомагане на болницата, създаване на фонд ,,Здраве“, провеждане на извънредни сесии и др.

Подкрепяме заявеният от Вас ангажимент за финансова подкрепа на МБАЛ „СВ.ПЕТКА“ АД гр. Видин в размер на 400 000 лв., за изплащане на задълженията за местни данъци и такси.

Призоваваме и другите общини от област Видин да подпомогнат финансово областната болница, съобразно техните възможности.

Същевременно на 06.01.2023 г. на сайта на МБАЛ „СВ.ПЕТКА“ АД гр. Видин е публикувана ,,Информация за необходими средства за реновиране на отделението по педиатрия при МБАЛ „СВ.ПЕТКА“ АД гр. Видин“.

От информацията се вижда, че са необходими средства за цялостен ремонт на отделението по педиатрия.

Децата на община Видин и техните родители заслужават да се направи всичко възможно за да осигурят необходимите битови условия за лечение, затова настояваме да бъдат осигурени средства в размер на 300 000 лв. за цялостен ремонт на отделението по педиатрия и за други неотложни ремонти."