Вавилонски астрономи използвали геометрия

Повторното изучаване на вавилонските глинени таблички, съхранявани в Британския музей, показва, че древните астрономи от IV – I век пр. Хр. са използвали геометрични изчисления, за да проследяват движението на Юпитер. Досега се приемаше, че използването на този научен подход датира  от XIV в.

Откритието е направено след превод на пет глинени таблички с клинопис, открити още през 1880 г. в района на древните градове Вавилон и Урук. Вавилонските астрономи са правели подобни записи още от VII в. пр. Хр., основно за астрологически прогнози.

Надписите на петте таблички показват, че вавилонските звездобройци са измервали предполагаемата ежедневна скорост на Юпитер, отчитайки положението на планетата в различни дни. След това те използвали скоростта и времето, за да изчислят разстоянието, което ще измине за определен период, т.е. техните изчисления са еквивалентни на геометрическата зависимост на скоростта от времето и разстоянието.

Изследователят на петте таблички Осендрейвер знаел, че четири от тях са свързани с астрономически изчисления, но не бил сигурен докато не получил снимка на петата. След разчитането им станало ясно, че те съдържат инструкция за прогнозиране на движението на Юпитер с помощта на геометричния принцип с построяване на трапецовидна фигура.

Снимка: The Trustees of the British Museum