Вече няма да давят покойниците в гробището, съветниците от левицата се пребориха за дренажна система

Общинските съветници от левицата доведоха до край започнатата преди две години битка за изграждане на дренажна система в новото гробище във Видин, за да се спре гаврата с починалите и техните близки.

Заради високите подпочвени води гробището е наводнено по няколко месеца в годината, когато гробовете се превръщат в басейни, в които се пускат ковчезите и дори гробарите недоволстваха, че не погребват, а давят покойниците. Още в началото на настоящия мандат съветниците от левицата Димитър Велков, Людмил Димитров, Борил Христов, Мария Джамбазова и Величко Кирилов зададоха въпрос към кмета и настояха за изграждане на дренажна система, а натискът им върху местната власт продължи и след това. В крайна сметка кметът Огнян Ценков внесе предложение за актуализация на капиталовите разходи на общината, като се предвиждат 20 хил. лв. за изработването на отводнителна система в новия гробищен парк. В актуализацията е направена и малка стъпка за благоустрояване на малките населени места, нещо за което от левицата също настояват през последните две години - отделят се средства за изграждане на кътове за отдих в селата Ботево и Плакудер.

"Най-накрая общината обърна поглед и към Гимназията с преподаване на чужди езици, която въпреки че е едно от най-елитните училища в града, беше пренебрегвана на фона на парите, които се даваха за други учебни заведения. Затова подкрепихме предложението за ремонт на сградата,  за което се отпускат 1 млн. лв., както и заделянето на над 200 хил. лв. за ремонт на ОУ "Отец Паисий". Нуждата от ремонт на театъра също е очевидна за всички наши съграждани и би било безотговорно да гласуваме срещу предложението най-старата театрална сграда в България да бъде приведена в подобаващ вид", коментираха съветниците от БСП.