Видео и снимки от най-късата река в Европа

Река Врело е дълга 365 м от извора до вливането си в Дрина и е официално най-късата река в Европа. Наричат я и река Година заради факта, че дължината й в метри е колкото броя на дните в годината.

Въпреки че е толкова малка, тя има всички характеристики на големите реки - голям мощен извор, рибарник на десния бряг, воденица на левия, един ляв приток във вид на малко поточе, населено място на левия бряг и дори два моста и ВЕЦ!

Изворът й е в подножието на планината Тара и е с дебит 330 литра в секунда. Влива се в река Дрина чрез красив водопад.

Намира се до с.Перучац, община Байна Башта в Сърбия (до границата с Босна и Херцеговина)