Видин първенец в страната по издадени кодове за достъп до електронните здравни досиета

От старта на кампанията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) „За отворени досиета“ (28.08.2017 г.) до днес (8 септември 2017 г.) над 480 граждани са получили своя Уникален код за достъп (УКД) до електронното си медицинско досие от Районната здравна каса във Видин. В резултат на засилената информационна кампания за получаване на код за достъп до електронното здравноосигурително досие, на 7-ми септември РЗОК-Видин се намира непосредствено след София-град по предоставени кодове, а по издадени кодове на глава от населението областта се нарежда на първо място в страната.

Активността на администрациите, гражданите и служителите на Районната здравноосигурителна каса многократно увеличи възможността за активен контрол от страна на гражданите върху изразходването на средствата за здравеопазване.

С официално изразената подкрепа на Областния управител на област Видин г-жа Албена Георгиева и оказаното съдействие от Областна администрациия и Община Видин, Районната здравноосигурителна каса публично апелира за осъществяване на активен обществен контрол, като се получи код и редовно се преглежда електронното здравно досие.

Напомняме на гражданите, че могат да получат своя УКД във всяка районна каса, независимо от местоживеенето си.
Сигнали за констатирани нарушения се подават в районните каси, както и в ЦУ на НЗОК, писмено или на електронна поща –
nzok@nhif.bg.

След обновяването на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса - www.nhif.bg, предоставянето на уникален код за достъп представлява поредната стъпка към въвеждане на електронното здравеопазване, в подкрепа на националната стратегия на Правителството за въвеждане на електронно обслужване на гражданите.