За какво Димитър Благоев е изключвал ученици от гимназията във Видин (откъс от книгата на Мерсия Макдермот)

През 2014 г. в Англия излиза книгата на академик Мерсия Макдермот „Ален мак самотен”, посветена на живота на Димитър Благоев. Това е четвъртото й произведение от поредицата за забележителни българи след книгите за Васил Левски, Гоце Делчев и Яне Сандански. Наскоро биографията на Дядото бе преведена и издадена на български език.

„С характерната й детайлност, задълбоченост и темпераментност тя е създала забележително проезведение, разкриващо бурния живот и делото на Димитър Благоев в ония тежки времена преди един век. В него съвременният българиин може да намери отправни точки и към отговорите на някои парещи въпроси на нашето съвремие”, казват издателите от ИК „Синева”.

Предлагаме ви кратък откъс за пребиваването на Благоев във Видин:

През есента на 1887 г. Димитър Благоев е назначен за директор на Скобелевата гимназия във Видин, град на река Дунав в Северозападна България. В допълнение към задълженията му на ръководител, той трябва да преподава история, география и руски език. От документите, написани от Благоев в качеството му на директор, има достатъчно запазени, за да се получи представа за неговите проблеми и за стила му на работа. Той очевидно е енергичен, упорит в исканията си, които смята за основателни, и стриктно се придържа към високи изисквания спрямо поведението на учениците и учителите.

Има многобройни писма до съвета на градските училищни настоятели, в които се изисква по-добро оборудване, повече книги, повече тебешири, по-хигиенни условия, покриване на кладенеца, който е в близост до училището, за да се предотвратят инциденти, осигуряване на закачалки за зимните палта, почистване на комините на училището, осигуряване на по-чиста вода и много други основни неща. Благоев е неуморим в преследването на учители, които са напуснали училището, без да се издължат на библиотеката, и на момчета, които са били касиери на ученическите дружества и не са предали събраните пари на своите наследници. Докато е директор, на учениците е забранено под страх от изключване, да посещават кафенета и да играят карти, а няколко момчета всъщност са изключени за кражби и лошо поведение. Той е също така безкомпромисен, когато се сблъсква с учители, чиято професионална работа, спазването на работното време и отношение към колегите не отговарят на стандартите. В друг случай се опитва да получи финансова помощ за училищен служител, който протестира заради отказ на лекар да прегледа беден болен ученик, като иска общинският лекар да посещава училището веднъж седмично. Предлага училищен служител на бъде награден за „най-съвестно изпълнение на задачите в училището”.

Благоев също така се бори за въвеждането на нови учебни предмети, за които смята, че ще допринесат за здравословното и хармонично развитие на учениците. В писмо до Управителния съвет от 25 май 1888 г. Благоев описва начина, по който музиката влияе върху човешката душа и облагородява характера, като по този начин допринася за доброто поведение и академичните постижения на учениците. Той предлага, пеенето по ноти да стане задължителен предмет и да се сформира училищен хор, а настоятелите да предвидят назначаването на специален учител. Няколко месеца по-късно, на 16 август 1888 г., Благоев пише на настоятелите за необходимостта ог физически упражнения на своите ученици след часовете на умствена работа и ги призовава да назначат учител по гимнастика, или поне да осигурят няколко гимнастически уреда за училищния двор.

Най-многобройни са писмата, писани от Благоев по въпроса за заплащането, или по-скоро за неплащането, на заплатите на учителите. Благоев пише до Управителния съвет в края на месеца, изразявайки надежда, че парите ще бъдат получени преди началото на следващия и че се чувства задължен непрестанно да напомня на управата, че неговият персонал не е получил заплатите си, и че дори би прибягнал до стачни дейстия.

Каква е една от най-важните инициативи на Благоев по време на неговия престой във Видин и още други интересни факти, ще можете да научите на представянето на книгата на

15 юни (петък) от 18:00 ч.

в Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" във Видин.