Западната порта на антична Бонония ще бъде разкрита изцяло през този археологически сезон

Проектът на Регионален исторически музей - Видин, за археологически разкопки на антична Бонония през 2020 г. е класиран на първо място в конкурс за държавно финансиране от Министерство на културата. Той е получил най-висока оценка от одобрените 52 проекта за археологически разкопки на обекти от група IБ през тази година, поради голямата научна стойност на Бониния, възможностите за социализация и постигнатите до момента резултати. Очаква се през този сезон да бъде разкрита изцяло западната порта на антична Бонония, чието местоположение археолозите локализираха миналата година. Одобрените по проекта 19 950 лв. са единствено за разкопки и за теренна консервация. Затова ще се разчита на подкрепата на Община Видин за почистването на терена от боклуци и растителност и последващото му ограждане. Научен ръководител на проучванията е доц. д-р Здравко Димитров от НАИМ-БАН, а зам.-научен ръководител е Ваня Ставрева от РИМ - Видин.