Свободен достъп до музеи във Видин от 21 до 23 септември

С тази инициатива Община Видин се присъедин