Култът към личността или как се създават "непогрешими вождове"

Има ли култ към личността на Бойко Борисов?