422 нарушения установи за месец Инспекцията по труда във Видин

84 проверки са извършени през месец януари от Инспекцията по труда във Видин. 13 от тях са по изпълнение на издадени вече предписания, а седем - по сигнали. Установени са 422 нарушения на трудовото законодателство, съобщи директорът Илиян Митов.

Установените нарушения са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - 148 броя и по Кодекса на труда - 274 броя. Съставени са 9 акта за установени административни нарушения, от които 5 броя са за неизпълнени задължителни за изпълнение предписания.

"В тази връзка ви напомняме, че и през цялата 2017 година ще се извършват последващи проверки по изпълнение на дадените задължителни за изпълнение предписания. Инспекционната дейност в частта трудово-правни отношение традиционно е насочена към обществено значимите нарушения: работа без трудови договори и с особена сила към проблемите със забавени неизплатени трудови възнаграждения и други плащания", каза Митов.