5 години затвор за Румен Видов, присъди и за Кочо Кочев и Милена Миланова

Окръжният съд в Монтана осъди на пет години „Лишаване от свобода“ бившия кмет на Видин Румен Видов, четири години и шест месеца „Лишаване от свобода“ за Милена Миланова и три години „Лишаване от свобода“ с четиригодишен изпитателен срок за Кочо Кочев.

Присъдата на съда не е окончателна и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Видин е постановена присъда спрямо обвиняемите Румен Видов, Милена Миланова и Кочо Кочев за извършено от тях престъпление по чл. 203, ал. 1, във вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1,чл. 26, ал. 1 и 20, ал. 2 от Наказателния кодекс. Делото е разгледано от Монтанския окръжен съд поради отвод на съдиите при ОС – Видин.

Обвиняемият Румен Видов бил избран за кмет на община Видин на редовни местни избори, като встъпва в длъжност на 09.11.2007 г. След изтичане на четиригодишния му мандат правомощията му били прекратени на 02.11.2011г.

За времето докато заемал длъжността на кмет на община, Видов възложил охраната на почти всички недвижими имоти - собственост на Община Видин, както и два необщински имота, на търговско дружество „Марина интернешанъл“ ЕООД – Видин. Въпросната фирма била представлявана от управителя Кочо Кочев и Милена Миланова (пълномощник).

Тримата имали дългогодишно познанство и били в близки отношения. Освен това, бащата на Миланова бил назначен от Видов за кметски наместник на село Долни Бошняк, а бащата на Кочов работил в общинската администрация.

В края на 2008 г. Видов, без провеждане на процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,сключил първите договори с „Марина интернешанъл“ ЕООД – Видин с предмет „услуга - денонощна невъоръжена охрана“. Сред обектите били парк „Нора Пизанти”, Спортен комплекс – Видин, Гребна база, както и необщинските - музей „Кръстата казарма” и Еврейска синагога, собственост на Сдружение „Регионална организация на евреите в България Шалом“. Цените по договорите са от 1000 лв. без ДДС до 1250 лв. на месец, платими със средствата от бюджета на Община Видин.

През следващата година възлагането на договорите за охрана продължило без провеждане на обществени поръчки, като фирмата – изпълнител е отново „Марина интернешанъл“ ЕООД. Към охраняваните до този момент обекти били добавени Крайдунавски парк - от колодрума до крепостта Баба Вида, парковете Рова и Владикина бахча, Гробищен парк (стар и нов)ведно с Дом на покойника, Руското военно гробище, Гробищен парк на новото гробище в местността Алимана на главен път Е-79, както и Централен общински пазар. За тази цел Видов сключил шестмесечен договор с цена за всички обекти 8 200 лв. на месец без ДДС, без конкретна цена на отделните позиции, възлизащ на обща стойност 49 200 лв.

Следва да се уточни, че до сключването на договорите за денонощна охрана с Община Видин в края на 2008г., за период от година и половина от получаване на лиценза си, „Марина Интернешанъл” ЕООД – Видин не е охранявала нито един обект. Фирмата наела първите три лица на длъжност „охранител” през януари 2010 г., като сключила трудови договори за работно време от 4 часа. Няколко месеца по-късно били назначени още петнадесет служители, отново на четиричасов работен ден, но три от договорите били прекратени още същия ден, а другите четирима служители били освободени до два месеца. Всичко това потвърждава абсолютната липса на кадрова обезпеченост на дружеството да извършва дейността, за която е сключила договорите за охрана.

Разпитаните в хода на досъдебното производство 63-ма свидетели потвърждават, че охранителна дейност от дружеството не е била изпълнявана. За някои от обектите пазачите давали дежурства само нощем, а не по 24 часа. До Еврейската синагога не е имало никаква охрана, за което свидетелстват явните следи от употреба на наркотици в периметъра на обекта и тоталното разрушение на сградата. Охраната на музей „Кръстата казарма" се извършвала от полицията със сигнална техника, а не от дружеството. След поемането на охраната от „Марина интернешанъл" ЕООД на гробищните паркове зачестили случаите на дребни кражби от гробовете, за което постъпили много жалби. Охраната на Спортния комплекс или напълно липсвала, или била представлявана от възрастни хора, без отличителни белези и униформи.

Сключването на договорите, без да се спазват нормативните разпоредби на Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с определена фирма, без да се провери кадровата обезпеченост на същата и без да се изискват от Община Видин гаранции по изпълнението на услугата и без конкуренция, сочи на предварително направен избор на фирма.

За времето на действие на договорите обвиняемата Миланова, в кръга на службата си, издала 196 фактури от името на „Марина интернешанъл“ ЕООД, в които документирала неверни обстоятелства. С тези действия тя целяла тези документи да бъдат използвани пред община Видин при удостоверяване извършването на услуга „охрана“ по сключени договори между община Видин и дружеството. След издаването им Миланова ги представяла в счетоводство на Общината за изплащане, което ставало своевременно, независимо от забавянията на други плащания към други доставчици на институцията.

От свидетелските показания се установява, че когато бившият кмет искал да се плати нещо, не е имало никакво значение какво е мнението на счетоводителя или на финансовия контрольор, които на практика били зависими от него като техен работодател. Общият размер на изплатени суми от Община Видин на „Марина Интернешанъл ЕООД по всички договори е 224 010,75 лева, а неизплатените задължения към фирмата до 03.11.2011г. възлизат на 123 180 лева.

Заключението на изготвената съдебно – счетоводна и финансова експертиза със задача да установи разходите на „Марина Интернешанъл”ЕООД за дейността „охрана”, многобройните нарушения на Закона за частна охранителна дейност, свидетелските показания сочат на фиктивни договори, сключени с цел присвояване на средства от общинския бюджет. Налице е пълната липса на охрана за 2008 г., 2009 г. и до средата на 2010 г., от когато започва частична охрана на отделни обекти, но не съгласно уговореното в договорите на дружеството с община Видин, а в по-малък обем и епизодично. Такава дейност обаче е фактурирана в пълен обем от дружеството, чрез издаване на фактури от обвиняемата Миланова и по лично разпореждане на обвиняемия Видов, са осчетоводявани и изплащани приоритетно.