700 души в община Видин ще получават топъл обяд до края на 2019 г.

От 12 март стартира проектът тази година, като потребители са нуждаещи се лица от град Видин и 16 населени места на територията на Общината. Кметът Огнян Ценков, заедно със заместник-кмета Венци Пасков посетиха днес селата Капитановци и Покрайна, за да присъстват на раздаването на храната на място и разговарят с хората, ползващи услугата. „Това е проект, който ние надградихме. Още в началото на 2016 година Община Видин предлагаше топъл обяд на около 150 потребители. Сега имаше възможност техният брой да се увеличи значително.  Обясних на хората, че стойността на приготвянето на един обяд е 2 лв. и 50 ст. и в тази сума се включва също транспортирането на храната, осигуряването на съдовете за еднократна употреба и др. В село Капитановци беше зададен този въпрос – как се калкулира стойността на храната. Във връзка с реализирани икономии на средства ще има възможност и за предоставяне на плодове един-два пъти в месеца. Хората са доволни“ – коментира посещението си в двете села Ценков. Той подчерта, че увеличаването на броя на потребителите е едно много полезно постижение за жителите, които са най-нуждаещи се. В Капитановци услугата ползват 30 души, а в Покрайна – 50. Те изразиха удовлетворението си от качеството на храната и благодариха за грижата.

Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се. Приготвянето и доставката на готовата храна  се извършва всеки работен ден на всеки календарен месец за периода на изпълнение на дейностите по проекта, или до 31.12.2019 г. Гарантира се разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевите групи, при спазване изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

В рамките на изпълнение на операцията се предлагат и съпътстващи мерки, свързани с индивидуално и групово консултиране и съдействие, свързани с  възможностите за ползване на други  административни, социални, здравни и образователни услуги, предоставяни на територията на Общината.