Безработицата във Видин двойно по-висока от средната за страната

Безработицата в област Видин за месец януари е 19,42% и е повече от два пъти над средната за страната. За страната безработицата е 8,2 % като нивото е най-ниското за януари от 2010 година насам, каза директорът Бюрото по труда във Видин Милчо Цоков. Броят хората без препитание, регистрирани в трите дирекции в областта е 7 348.

"В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил със 115 лица или с 1,5 на сто. През месеца равнището на безработица в областта е 19,42 %. В Бюрото във Видин е 13,35%, в Кула- 25,49%, в Белоградчик-  44,49%. Отчита се увеличение на безработицата с 0,30 пункта спрямо предходния месец"- каза директорът на Бюро по труда- Видин Милчо Цоков.

От регистрираните само в Бюрото по труда във Видин над 3 800 души, половината са без работа повече от година. През януари съотношението между търсене и предлагане на работа е 11:1.