Безработицата във Видинско е 14.98 %

През месец ноември  равнището на безработица в област Видин е 14,98 % , като за Дирекция „Бюро по труда“ – Видин е 9,62 %, за Дирекция „Бюро по труда“  – Кула е 22.78 %, а за Дирекция „Бюро по труда“  – Белоградчик е 35,97 %, каза на пресконференция Иван Иванов, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Видин. Няма промяна в равнището на безработица спрямо предходния месец. През месец ноември. общия брой на регистрираните безработни в област Видин е 5666 , като за ДБТ – Видин са 2763, ДБТ – Кула 646, а за ДБТ – Белоградчик са 2257 регистрирани безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил с 1 лице или с 0.02 на сто. В Дирекция „Бюро по труда“   – Видин са регистрирани 294 младежи до 29-годишна възраст, което е 10.64 % от общия  брой безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил с 12 лица или с 4.25 %.

Регистрираните безработни жени са 1414 или 51.18 % от всички безработни лица. В сравнение с предходния месец се отчита намаление с 10 лица или 0.70 % спрямо общо регистрираните.

Продължително безработните лица  с над 1 година поддържана регистрация са 1203 лица или 43.54 % от всички безработни. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 61 лица или с 4.83 %.

Регистрирани са 180 безработни лица с намалена работоспособност, което е 6.51 % от общия брой безработни. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 15 лица или с 7.69 %.  Постъпилите на работа са 201 безработни лица.

Съотношението между предлагането на работна сила в района на Дирекция „Бюро по труда“   -Видин през миналия мсец е 5:1. За едно свободно работно място през месеца се конкурират 5 регистрирани безработни лица. И за предходния месец на 2018 г. съотношението е 5:1.