България и Румъния обединяват усилията си в борбата с ДДС измамите

На 22 март във Видин представители на българската и румънската данъчни администрации набелязаха мерки за съвместни действия за противодействие на данъчните измами. На ГКПП Дунав мост 2, присъстващите се запознаха на място с пропускателния режим и възможностите за подобряване ефективността на двустранния контрол с цел засилване на сътрудничеството в областта на ДДС измамите и превоза на рискови стоки.

На срещата присъстваха директора на дирекция „Фискален контрол“ в НАП г-н Ивайло Тодоров, директора на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ г-н Васил Панов, директора на Териториална дирекция на НАП – Велико Търново г-н Ивайло Здравков и експерти от българската агенция, ангажирани с осъществяването на контрол при внос и търговия със стоки с висок фискален риск. От румънска страна участваха представители на Генералната дирекция за борба с измамите на Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) на Румъния, като делегацията беше водена от г-н Георге Константинеску – главен инспектор в Координационната служба за мониторинг и придобивания.

По време на срещата във Видин двете администрации обсъдиха допълнителните възможности за подобряване на обмена на информация, както и начините за по-ефективно използване на двустранното споразумение за сътрудничество. От румънска страна бяха споделени добри практики за контрол на движението на стоки с висок фискален риск, декларирани като транзит за трети страни. Представянето на добри практики от двете администрации демонстрира ефективността от използването на инструментите на Споразумението и необходимостта от засилване на прилагането му в борбата с данъчните измами.

Като пряк ефект от дейността на фискалния контрол за последните три години, НАП отчита над 2 млрд. лева ръст на данъчна основа при вътреобщностни придобивания, декларирана от фирми, осъществяващи внос на стоки с висок фискален риск. Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници, както и от мобилни групи във вътрешността на страната.