БСП - единствената опозиция в Общинския съвет, не подкрепи бюджета на Видин

Общинските съветници от БСП - Видин, единствени НЕ подкрепиха гласувания тази седмица рекорден бюджет, който бе приет на редовно заседание на Общинския съвет с 26 гласа „за“, 4 „против“ и 3  „въздържал се“.

От БСП бе разпространена позиция, в която се казва:

"Ние, общинските съветници от групата на БСП - Видин, категорично не подкрепихме проекта за бюджета още преди неговото обсъждане. Аргументите ни за това са, че за поредна година управляващите са заложили нереални цифри и показатели за това как да се „закърпи” годината. Да се събират данъци, за да се изплатят заплатите на служителите. Правителството да отпуска някой лев - срещу това да се закърпят няколко улици. От ЕС фондове да се спечели някой проект и да се разкопае нещо. Това не е планиране на бюджет. 

Липсва дългосрочно планиране, липсва Визия за Видин, за това как дългосрочно ще се развива общината. На бюджетите не трябва да се гледа само година за година, всеки един бюджет трябва да надгражда предишния и да създава условия в следващия да се подобрява животът на хората. Говорим за икономически растеж, инфраструктура, образование, здравеопазване, инвестиционна среда, мерки за подпомагане на младите, за справяне с демографската катастрофа и други.

На бюджет 2019 липсват конкретни мерки за развитие и създаване на предпоставки за надграждане. 

Отново се залага 1 300 000 лв. за наем на техника и кофи за боклук. С тези средства община Видин може да закупи собствени машини и съдове и така годишно да направи икономии в размер на хиляди левове, дори милион.

Отново се заделя повече от 1 000 000 лв. за озеленяване, но не се предвижда създаване на общинско звено, както бяха създадени общинските звена „Чистота” и „Охрана”. Съседните области Враца и Монтана, например, плащат за тези услуги половината от тази сума. 

Отново се събират такси за детските градини и ясли - това са само 240 000 лв., а се харчат повече пари за всевъзможни неща. Всяка година предлагаме да отпадне тази такса с цел да се облекчи бюджетът на семействата в нашия постоянно обезлюдяващ град. Съседни области вече го направиха и таксите напълно са отпаднали. 

Отново се залагат големи средства за външни услуги, като няма сравнителен анализ с предишни периоди. 

Въпросът с бездомните кучета отново няма да бъде решен - заложени са 60 772 лв., от които 54 000 лв. за заплати и осигуровки за служителите. Но няма пари за конкретни мерки за решение на въпроса. 

За пазарите са заложени 318 250 лв., от тях 245 000 лв. за заплати и осигуровки за служителите. Отново няма мерки и средства за модернизиране и създаване на по-добри условия за тези, които излагат стоката си, както и за купувачите. Общинското ръководство обещаваше, че ще бъде решен проблемът със съботния пазар до стадиона. До момента обаче няма нито изграден водопровод, нито санитарни помещения, нито подходящи маси за излагане на продукцията. 

За спортните бази са заложени 345 454 лв., от тях 300 000 лв. за субсидии на спортни клубове. Няма пари за нови игрища, зали и модернизиране на съществуващите. Стадион „Георги Бенковски” е в лошо състояние. В ужасно състояние е и спортна зала „Фестивална”, където преди две години заради проливните дъждове, таванът протече и вследствие на това сериозно пострада видински ученик. 

За пореден път в бюджета на община Видин не виждаме решение на въпросите с: панаира, организацията на движението, уличната маркировка, уличните оттоци, сондажа на минералния извор в с. Сланотрън, ВиК в квартал „Нов път”, закрития плувен басейн, борбата със замърсяването на въздуха и т.н., и т.н. 

Това са част от причините да се обявим „против” бюджета за 2019-та, защото това е бюджет на гласувани пари за наем, за разплащане на стари сметки, за изплащане на заплати на общински служители, но не и дългосрочен бюджет, който да промени бъдещето на Видин."

Ето и мнението на кмета Огнян Ценков:

„Основната цел на бюджета на Община Видин за 2019 година е да осигури финансиране на всички дейности на Общината при спазване на строга финансова дисциплина в изпълнение на Плана за финансово оздравяване на Община Видин. Бюджетът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, решения на Министерски съвет, тригодишната бюджетна прогноза на Общината за периода 2019-2021 година и актуализираната бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Той е съобразен с условията, при които ще се изпълнява и при неговото съставяне са спазени правилата на балансираност, реалистични приходи и разумни разходи. Основен принцип е строга финансова дисциплина с цел финализиране процеса на финасово стабилизиране на Общината. Неговата главна цел е да осигури финансиране на  всички дейности - подобряване на образователната и пътната инфраструктура, облагородяването на жизнената среда, изпълненението на значими проекти по европейски и национални програми и др.“ 

Той подчерта, че бюджетът за 2019 година възлиза на 44 203 973 лв., като приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 27 427 083 лв., а местните приходи – 16 776 690 лв.

Сред новите инициативи, които Общината поема, са: осигуряване на средства за създаване на специален фонд „Инвитро“, от който подкрепа ще получат семейства с репродуктивни проблеми; модернизиране на улица „Цар Александър II“, изграждане на фитнес на открито в Крайдунавския парк в участъка между Речна гара и Колодрума; ремонтиране на спортни площадки в междублокови пространства и др. Кметът Огнян Ценков обобщи: “В резултат на предприетите мерки за финансово оздравяване на Общината се гарантира добро финансово управление и през 2019 година“.