Чавдар Георгиев: ГЕРБ искат да се гласува за най-кресливия и с най-големи медийни възможности

Гласуването по интернет не може да гарантира тайната, доброволността и автентичността на вота, категоричен е юристът и народен представител от БСП

- Г-н Георгиев, тече срокът за внасяне на предложения между първо и второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Има ли допирни точки, около които политическите сили могат да се обединят?

- Има някои допирни позиции, но те са твърде малко, тъй като управляващото мнозинство има една визия за изборния процес, а ние, като представители на левия спектър, имаме друга. За нас най-важно е да се осигурят правата на гражданите в този процес - да има свободно волеизявление и да има честни избори. Спомняте си, че на предходните избори за местни органи се видяха изключително порочни практики, които бяха организирани от това управляващо мнозинство.

Ние сме за това да се демократизира процесът, да се направи по-честен и да се даде пълна свобода на волеизлияние на избирателя. За съжаление, други политически субекти мислят в една порочна посока - как да манипулират вота и само да му придадат демократична фасада със съдържание, което дава възможност да се опорочи със съответни административни механизми.

Нашата цел и нашите предложения са за максимални законови гаранции, които да не дават възможност за манипулация на изборния процес. Ние си даваме сметка и не сме наивници, че какъвто и закон да направим, след като има грешно виждане за изборния процес, след като има желание той да се манипулира, вероятно практиките на опорочаване на изборите ще продължат и то от страна на управляващото мнозинство.

- Какви са конкретните Ви предложения, които могат да намалят изборните манипулации?

- Първо, ние искаме категорично да се премахне вторият протокол от СИК. Видяхме, че на някои места си позволяват протоколът да бъде попълнен след известно време, да се нагласяват изборните книжа съобразно резултата в протокола  след като завърши изборният процес.

Ние искаме да се даде алтернатива на това - дали да се прави препис ксерокопие, или да се върнем към старата практика да се прави препис-извлечение, в който да се отразяват най-важните изборни резултати и той да има силата на доказателствено средство при оспорване на изборния резултат, ако има разминаване с отразените данни и отчетеното в районните или общинските избирателни комисии.

Трябва да има възможност да се поправят допуснати грешки в протокола, но това да може да се извършва в секционните помещения от секционната комисия, а не извън нея. Т.е. установеният изборен резултат в СИК да не може повече да се променя. Това е основна цел на нашите законодателни предложения.

Десните партии имат друго виждане, особено предложенията на ГЕРБ. Те са свързани с по-широк административен контрол върху избирателните комисии. Предлагат и скъсена изборна кампания, което е в ущърб на избирателя. Това ще направи процеса абсолютно манипулируем и машинален, хората ще ходят да гласуват за този, който е най-креслив и има най-голяма възможност да влияе чрез медиите.

Ние сме против измененията, които те предлагат, за електронно дистанционно гласуване по интернет, защото при този вид гласуване по никакъв начин не може да се гарантира тайната, доброволността и автентичността на вота – всъщност гласува един айпи адрес и вие трябва да приемете това, което ви дава като данни по електронен път, без да може да бъде проверено.

Ние сме и против искането да се намали броят на членовете на комисиите, тъй като тогава ще има възможност за по-голяма манипулация.

- Задължително гласуване – за или против?

- В един предходен период представителите на БСП Лява България по-скоро подкрепяха задължителното гласуване. Но както и друг път сме го обяснявали, не бива то да се разглежда като нещо отделно взето без другите, свързани с него предложения, които се правят от десните партии.

Представете си задължително гласуване, плюс електронно дистанционно по интернет – създава се възможност всички българи, които са в чужбина, да бъдат отчетени по някакъв начин, че са гласували, без това да има реална основа. Задължителното гласуване отваря вратата за манипулация до 100 процента.

- Трябва ли да се промени прагът на преференциите?

- Ние винаги сме подкрепяли мажоритарния елемент при един баланс на политическото представяне и възможност на избирателя да определи самостоятелно кой от изброените в листата е неговото предпочитание.

Както са уредени предпочитанията в местните избори сега, беше дадена възможност политическото представяне да бъде пренебрегнато. По всяка вероятност ще подкрепим една по-широка база за определяне на преференциите - да не е на база общинска избирателна квота, а на база гласували за съответната листа.

- Как гледате на идеята за създаване на избирателен район чужбина?

- Не е ясно как ще можем да го организираме и какво представителство ще му отредим. Благодарение на неолибералния преход 2 млн. българи живеят преимуществено в чужбина. Ако ги съпоставим и като вземем предвид задължително и електронно гласуване, ще се окаже едва ли не, че половината от представителните ни органи на властта трябва да се избират в чужбина.  Моето лично мнение е, че не е справедливо и не е честно живеещите при едни условия в чужбина, които 20 г. не са посещавали родината,  да определят съдбините й.

По-скоро би следвало вотът от чужбина да се разпределя по някаква  по-справедлива система пропорционално в различните избирателни райони. Така, от една страна, ще се уважи вотът на живеещите извън граница, от друга страна, няма да се изкриви изборният процес като се създаде един или няколко района в чужбина.