Дарителски фонд "13 века България" ще си сътрудничи с община Видин

Кметът на Община Видин Огнян Ценков се срещна с изпълнителния директор на Управителния съвет на Национален дарителски фонд „13 века България“ Митко Тодоров, за да обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между двете страни. Срещата е инициирана от Фонда, като намерението е фокусът да се насочи към Северозападния край на страната и се подкрепят инициативи в областта на културата и изкуството. В нея участва и Десислава Петкова, експерт „Дарителска дейност и проекти“.

Първата стъпка ще бъде провеждането на изнесено заседание на Управителния съвет на Фонда в град Видин през месец май тази година, което ще се организира със съдействието на общината. Събитието ще съпътстват различни културни и дарителски прояви. Изпълнителният директор на Фонда изрази желанието от тяхна страна да бъде направено дарение на книги за библиотеки и читалища в Община Видин. Предвижда се организирането на изложба с наградените творби от Световния конкурс за детска рисунка България – 2013, 2014, 2015, 2016. Сред отличените участници в този конкурс има и деца от видинската школа по изобразително изкуство „Дъга“ при НЧ „Цвят“.

Огнян Ценков благодари за вниманието към Община Видин, като заяви готовността за партньорство с Фонда в дългосрочна перспектива.

Дарителски фонд „13 века България“ реализира инициативи с цел подпомагане съхраняването и опазването на културно-историческото наследство на България, решаването на различни предизвикателства в областта на образованието, социалната политика и здравеопазването, осъществява издателска дейност и др.