Дават 250 хил. лв. за популяризиране на нематериалното културно наследство на Видин и Зайчар

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия финансира проект за популяризиране на нематериалното културно наследство (НМК) на Видински и Зайчарски регион чрез използването на съвременни информационни технологии, чиято обща стойност е 250 хил. лв.

Проектът е на Асоциация за насърчаване на туризма – Видин, и в рамките му ще бъдат осъществени следните дейности:

v Избор на най–представителните 100 елемента от нематериалното културно наследство от региона на Видин и Зайчар;

v Теренно проучване на нематериалното културно наследство от региона на Видин и Зайчар;

v Видео презентация на 100-те най - представителни елементи на нематериалното културно наследство;

v Разработване на е-платформа за представяне на нематериалното културно наследство на региона на Видин и Зайчар;

v Обучение на тема "Как да разработим туристически продукт от нематериално културно наследство";

v Обучение на тема "ИКТ като инструменти за промоциране на НМК;

v Фестивал "Дигитално нематериално културно наследство" в региона на Зайчар;

v Хепънинг във Видин за промоциране на нематериалното културно наследство на двата региона.

Подробности за проекта ще бъдат обявени на пресконференция в сряда.