Десетки милиони ще мигрират заради гниенето на почвите

Ерозията на почвата ще отприщи масова миграция, в порядъка от 50 милиона до 700 милиона души до 2050 г., ако човечеството не спре да източва жизнените ресурси на Земята. Дори сега гниенето на почвите, причинено от неконтролируемо земеделие, копаене на мини, растежа на населението и разрастването на градовете, коства благосъстоянието на около 3,2 милиарда души, което е около 40 процента от населението на Земята, това казват учените след първата цялостна оценка на състоянието на почвите. Състоянието им е „критично”, казват от Междуправителствената научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемните услуги (IPBES).

„Ерозията на почвите ще доведе до загуба на плодовитостта на им и това ще подтикне хората към миграция. Повече няма да може да се живее на тези места”, казва председателят на платформата Робърт Уотсън. „От сега до 2050 година ние предполагаме, че броят на засегнатите ще е от 50 милиона до 700 милиона души”, казва той.

Най-малък би бил процентът на засегнатото население в най-оптимистичния сценарий. В него ние наистина бихме започнали да бъдем малко по-устойчиви, да се опитаме да развием по-издържливи земеделски култури, по-добри земеделски практики, по-развито горско стопанство, да намалим влиянието си над климатичните промени.

В горният край, разбира се е прогнозата, която се основава на обичайния подход на бизнеса. Основна движеща сила на ерозията на почвата в момента са консуматорските общества в богатите и развиващите се страни, в които икономиката и населението расте.

Проблемът с гниенето на земята не е проблем само за хората живеещи на нея, пише в проучването. Това засяга изхранването на всички жители на Земята, както и достъпа им до чиста питейна вода, както и въздух годен за дишане, чрез засаждане на растения в почвата.

След 30 години повече от четири милиарда души, ще живеят в сухи или полусухи райони с ниска стопанска производителност. Днес този брой е около три милиарда. „Не предприемането на нужните мерки в комбинация с ерозията на почвата, може да промени животите на милиони хора по целият свят, но това ще бъде по-трудно и по-скъпо, колкото повече време ние изгубим преди да предприемем нужните действия”, каза Уотсън.

Източник: БГНЕС