Дракула убил 23 883 от Видин до Никопол

Годината е 1462-ра. В полумрака на лепкавата мъгла се носят валма дим и смрад от разлагаща се плът. Странна тишина е налегнала покрития с трупове дунавски бряг. Няма вопли на умиращи и ранени - всички са мъртви. Покрай пътя стърчат колове с набити на тях хора, имали нещастието да попаднат живи в ръцете на победителя. Обезобразени човешки тела, застинали в жестока предсмъртна агония, изпълват хоризонта, докъдето погледът стига. Земята още не е попила кръвта на убитите и е подгизнала в червени локви и разпръснати човешки вътрешности.

В пепелищата на опожарения град просветват загасващите огньовете и отблясъците им разкриват още по-зловеща картина. Пред палатката на Влад III Цепеш, член на древния кръг на Дракона, княз на Влахия и принц на мрака се извисява най-високият кол - върху позлатеното острие е набучен Хамза паша от Видин. До него в гротескна поза е изстинал и гъркът Томас Катаволинос. Експериментаторът с човешки тела и кръв пише писмо на унгарскя крал Матей Корвин. Това е той - член на древния кръг на Дракона, княз на Влахия и принц на мрака, истинският граф Дракула.

Това не е измислица и няма нищо общо с романа на Стоукър за Дракула. Защото най-известният вампир в историята действително е бил по нашите земи и точно така е изглежал брегът на Дунав между Видин и Никопол през първите месеци на 1462 г. Убитите са 23 883 души и то без тези, които са изгорели в опожарените градове и села по северната граница на Османската империя. Самият Дракула описва детайли от касапницата в писмото си от 11 февруари 1462 г. до Матей Корвин.

Има и други исторически доказателства, че Влад III Цепеш или Дракула, се е подвизавал по българските земи. За тези събития по разкази на очевидци през 1463 г. пише и средновековният немски поет Михел Бехайм в поемата си "За един злодей, който се наричаше Дракула - воевода на Влахия":

Четиристотин шестдесет и втора -

година на плача и на позора.

Тогава Дракула се устремил

на поход към големия Никопол

и както след това узна Европа,

към двайсет и пет хиляди избил

неверници и християни.

Там имало такава страшна сеч,

че хълмовете близко и далеч

били от плач и вопли разлюляни.

Предишната година султанът на Османската империя Мехмед II Завоевателя наредил на управителя на Видин Хамза паша да скрои клопка на Дракула, за да го плени или убие. Не се знае с какви послания Хамза паша изпраща при влашкия княз мъж с име Томас Катаволинос, за да го примами да дойде до Дунав и да мине на юг от реката. Някак си Дракула узнава за клопката и успява да хване и Катаволинос, и Хамза паша. После следва кървавият му поход между Видин и Никопол и набиването на кол на десетки хиляди.

Влад III Дракула е роден през декември 1431 г. в крепостта Сигнишоара и е убит през декември 1475 г. На три пъти - за няколко месеца през 1448 г., през 1456-1462 г. и през 1474-1475 г., той заема влашкия престол.

Набиването на кол е любимият му начин за умъртвяване, заради постепенното разкъсване на вътрешностите на набития на кол човек, което било свързано с жестоки болки, а агонията продължавала с часове и дори дни. Според историческите източници, Дракула е умъртвил по този начин между 40 000 и 150 000 души. Заради това още приживе той получава прозвището Цепеш от славянската дума цепя.

Истинската загадка е откъде идва другото прозвище на влашкия владетел - Длакула, с което се подписва и самият той в няколко документа. И дали историческата личност е имала нещо общо с вампиризма, както по-късно е пресъздаден художественият му образ.

На румънски dracul означава дявол, а Draculea (Дракула) - син на дявола. Прозвището Дракул получава бащата на Влад III, но то вероятно е свързано с другото значение на тази дума - дракон.

Императорът на Унгария и на Свещената римска империя Сигизмунд Люксембургски на 8 февруари 1431 г. кани Влад II в малко известния Орден на Дракона. Затова според някои Влад III получава прякора Дракула в контекста "син на член на Ордена на Дракона" и това няма връзка с каквито и да е тъмни сили.

Доста странно е обаче, че през ХV век, когато процъфтяват всякакви ереси, избран кръг владетели и рицари се кланят на Дракон. При това има някои исторически сведения, че самият Сигизмунд Люксембургски няколко пъти с помощта на магьосници е връщал живота на съпругата си Барбара фон Чили. Членовете на Ордена на Дракона трябвало да носят отличителен знак - дракон, извит в кръг, вплетен в червен кръст.

Оригиналното братство на Дракона, което било възкресено от Сигизмунд на 13 декември 1408 г., някои идентифицират като "Драконовия двор" в древен Египет, който е създаден под патронажа на жреца-принц Анкх-Кхонсу около 2170 г. пр.н.е. По-късно "Драконовият двор" полага основите на жреческите преследвания, свързани с учението за Тот (бога на мъртвите).

Макар да се приема, че възроденият през XV век Орден на Дракона трябвало да защитава католическата вяра от нахлуващите към Европа османци, някои изследователи на онази епоха имат друга версия. Според тях главният противник на Ордена не са били турците, а хусистите. Именно Сигизмунд Люксембургски оглавявал борбата с "чашниците", коити били част от хусисткото движение и отстоявали "правото на Чашата", т.е. правото на всички за причастие с Кръвта Христова, на което в католическата църква имат право само духовниците.

Самият Влад III Дракула се е отказал от двойното причастие в православието - с тялото и кръвта Христови, защото приема католическата вяра. Според румънско поверие от онова време, отреклият се от вярата си православен, задължително става вампир. Според тогавашните разбирания, за вампири се смятали магьосниците, сключили съюз с дявола, на които им била нужна човешка кръв за извършване на магически обреди.

С такова обяснение на името на Дракула се свързва не само животът му, но и смъртта му. Едва ли е случайно, че той е умрял именно от предпочитаното от него самия оръдие за масови екзекуции - дървения кол.

С действителната личност Дракула постъпват по всички правила за умъртвяване на вампири. Той е пронизан с кол в гърдите, а главата му е отстранена от тялото и е занесена в Цариград. Тялото му е погребано в манастира в Снагов, където през 1930 г. археолози откриват в безименен гроб срещу олтара скелет без глава.

Репутацията си на жесток кървав владетел, на "кръвопиец" и на вампир, той получава още приживе и тя се запазва във фолклорните предания и в суеверията на румънските селяни. Дали причината е в жестокостта на историческата личност, дали се крие в Ордена на Дракона, или наистина Дракула е бил вампир, трудно може да се каже.

Факт е обаче, че още приживе Влад III е наричан Дракула, което все пак означава и "син на дявола". Само по себе си дори това прозвище на един християнски владетел е доста странно и едва ли може да се обясни по друг начин, освен че съвременниците му действително са го смятали "син на дявола".