Ето ги телефоните за сигнали за изборни нарушения

В ОД МВР-Видин е създадена организация за обезпечаване на обществения ред, сигурността и  нормалното протичане на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

 

Сигнали на граждани за нарушения, свързани с изборния процес и съотносими към дейността на МВР, се приемат на тел. 02 982 2232, факс 02 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg

 

Служителите на ОД МВР-Видин предприеха необходимите мерки за обезпечаване на обществения ред и сигурност при провеждането на изборите за Народно събрание в неделя. Със заповед на директора старши комисар Янко Янколов е сформиран оперативен щаб, който ще управлява силите и средствата на ОД МВР-Видин и ще координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение към вота.

 

Полицейските служители са извършили охранителни обследвания, а огнеборците проверки за пожарната обезопасеност, на местата за гласуване във Видинска област.

 

Пряко, в охраната на помещенията за гласуване ще участват около 250 полицаи, пожарникари и граничари от структурните подразделения на МВР в областта.

 

В деня на вота, в изборните помещения няма да бъдат допускани въоръжени или в нетрезво състояние, употребили упойващи вещества, и носещи обемисти или съмнителни предмети.

 

В ОДМВР-Видин е създадена организация за гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Те могат да подадат искане за издаване на удостоверение за гласуване на паспортните гишета в ОДМВР-Видин, РУ-Белоградчик и РУ-Кула на 25 март (събота) от 08.30 до 17.00 часа и на 26 март (неделя) от 08.30 до 19.00 часа.  Удостоверения се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

 

От 12.00 часа на 15 март в МВР е открита линия за приемане на сигнали от граждани. На тел. 02 982 2232, факс 02 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg се приемат единствено съобщения, съотносими към дейността на МВР - свързани с нарушения, които могат да възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на откритите линии, а подадените информации ще бъдат записвани.