Евростат: Северозападна България продължава да е най-бедна в Европа (графики)

Българският Северозападен район е с най-ниския регионален брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в ЕС, като стойността на показателя е 29 процента от средната стойност за Евросъюза.

Европейската статистическа служба Евростат оповести днес данните си за регионалния БВП на глава от населението, измерен в СПС – стандарт на покупателната способност, който премахва разликите в ценовите равнища между страните.

В България продължава и драстичното неравенство между регионите.

Докато Северозападният район е в дъното на класацията с 29 % от средната стойност за ЕС с годишен брутен вътрешен продукт на глава от населението 3 хил. евро, то Югозападният район е два и половина пъти по-напред със 76 % и с 10,2 хил. евро годишен брутен вътрешен продукт на глава от населението.

Сред 19-те области с БВП на глава от населението под 50% от средния за ЕС, пет са в България, по четири в Унгария и Полша, три в Румъния, два в Гърция и един във Франция.

Водещи региони по покупателна способност са Вътрешен Лондон-Запад (580 процента от средната стойност) във Великобритания, Велико херцогство Люксембург (266 процента), Хамбург в Германия (206 процента), белгийският Брюксел (205 процента) и Братислава в Словакия (188 процента).