Фондация "Созопол" помага на Видин с готов проект за "Баба Вида"

Меморандумът бе подписан от кмета на Община Видин инж. Огнян Ценков и председателя на Управителния съвет на Фондация „Созопол“ Кирил Арнаутски по време на работна среща, която се проведе в залата на Общинския съвет. Той предвижда сътрудничество между двете страни в областта на опазването, проучването и популяризирането на обекти на природното и културното наследство,  за  осигуряване на финансиране чрез участие в Програма „Културно предприемачество, културно наследство и културен обмен, по Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014-2021 във връзка с реализация на проект „Замък Баба Вида – Дунавска врата през хилядолетията“. С подписването на меморандума общината получи като дарение от фондацията проектната документация за реставриране, консервация и социализация на средновековния замък „Баба Вида“. „Сигурен съм, че ни предстои едно ползотворно сътрудничество, за да запазим нашите културно-исторически обекти, да им придадем по-добър вид и да работим за привличане на повече туристи“ – заяви Огнян Ценков.

В срещата взеха участие проф. д-р Николай Тулешков, проф. д.и.н. Виолета Нешева и арх. Любомир Станиславов. „Можем да определим това събиране като ден първи от работата по проекта за „Баба Вида“ – каза проф. Нешева. Тя представи накратко дейността на Фондация „Созопол“, която е първата българска неправителствена организация, приета като консултативен партньор на ООН за образование, наука и култура, член на престижни международни институции. Сред нейните цели е насърчаване на опазването на материалното и нематериалното културно наследство и популяризиране на националните ценности. Проф. д-р Тулешков се спря на предвидените основни дейности в рамките на проекта. Ще се извърши проучване в основите на кулите на замъка и в зоната на крепостните стени; във вътрешния двор ще се направи социализация на три помещения от османския период; предвидено е монтажно покритие за сцената и др.

Архитект Любомир Станиславов представи информация за напредъка по придобиване и ремонтиране на Синагогата. „Има пълна проектна документация и се предвижда в края на тази година или началото на следващата да започне реализирането на проекта и там да се създаде една многофункционална зала, от каквато Видин има нужда“ – каза арх. Станиславов.

Кметът на Община Видин Огнян Ценков благодари на участниците в срещата, както и на заместник-кмета по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Цветан Асенов за реализираните до момента стъпки. „Оттук-нататък заедно, с много по-ясни цели и с по-голяма скорост ще вървим към осъществяването на проектите“ – заяви той.