Гаврил Георгиев – основателят на Видинската партийна организация

През 2018 г. Видинската партийна организация навършва 125 години. В нейната история особено място заема Гаврил Георгиев - един от основоположниците на партията и на социалистическото движение след Бузлуджанския конгрес през 1891 г.

По негова инициатива през февруари 1893 г. е образувана социалистическа дружинка, в която влизат Тодор Петров, Иван Генов, Еньо Марковски, Цано Вълчев, Младен Киров и др. По настояване на Димитър Благоев дружинката установява постоянни организационни връзки с Генералния съвет на Българската социалдемократическа партия (БСДП). През юни 1893 г. във Видин се образува втора дружинка. През юли 1893 г. Гаврил Георгиев, който по това време е привлечен от Димитър Благоев в редакцията на в.”Работник”, е представител на двете дружинки на Третия конгрес на БСДП, проведен във Велико Търново. Избран е за член на Общия съвет на партията.

Кой е основателят на Видинската партийна организация?

Гаврил Георгиев Божилов е роден на 8 ноември 1870 г. Починал на 20 април 1917 г., на 47 години.

Роден в град Измаил, Бесарабия, в семейството на български емигранти. След Освобождението на България от турско робство родителите му се връщат в родината. Баща му Георги Божилов работи като съдебен следовател във Видин. През 1885 г. Гаврил Георгиев завършва последния пети клас на Видинската гимназия и отива да продължи образованието си в Габрово. Използва богатата  библиотека на баща си, участва в в ученическите социалистически кръжоци, упорито изучава марксизма. През летните ваканции, прекарвани във Видин, попада под влиянието на Димитър Благоев и му сътрудничи при разпространението на социалистическите идеи.

По-късно следва право в Софийския университет. Изключен е от университета заради убежденията си, след което се отдава изцяло на партийна дейност, а от пролетта на 1893 г. работи в редакцията на в.”Работник”. Публикува редица статии, в които отстоява необходимостта пролетариатът да води не само икономическа, но и политическа борба. Изтъква ролята на партията като преден отряд на работническата класа, който трябва да издига класовото съзнание на работниците и да ръководи ежедневните борби против капитализма.

През 1896-1897 г. е секретар на ЦК на БРСДП. В същото време е редактор на партийния орган в. ”Социалист”, а по-късно и на в. „Народ”. На Седмия конгрес  (1990 г.) е избран в редакцията на в. „Работнически вестник”, където работи съвместно с Георги Кирков. Пише много статии и рабработва организационните принципи на партията (демократически социализъм, желязна съзнателна дисциплина, единство, най-строго спазване на вътрешнопартийната демокрация).

През 1909 г. поради болест Гаврил Георгиев се оттегля от активна политическа дейност, но до края на живота си остава верен на партията.

Димитър Стоянов