ГЕРБ и БСП не искат промяна: Болниците остават търговски дружества, а вие - ходещи банкомати

Държавните и общинските болници ще продължат да бъдат търговски дружества, защото нито ГЕРБ, нито БСП имат намерение да променят статуквото.

В програмите на двете основни политически сили няма и буква за промяна на статута на лечебните заведения, тоест – те ще продължат да бъдат търговски дружества, чиято цел е да реализират печалби.

Това стана със здравната реформа, стартирала при кабинета на Иван Костов, при която болниците бяха преобразувани от държавни лечебни заведения в търговски дружества.

В момента у нас, според собствеността си, болниците са 100% държавни - това са университетските и големите специализирани национални болници, 51% държавни - областните болници, където останалата част от собствеността е на общините, влизащи в дадената област, 100% общински - болниците в по-малките градове или градските болници в по-големите градове, и 100% частни.

Всички ние знаем до какво доведе гоненето на печалба в здравеопазването – всички ние, пациентите, се превърнахме в ходещи банкомати.

В програмата на БСП има едно изречение за болниците:

Запазване на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ заведения за болнична медицинска помощ в заведения за болнична медицинска помощ отдалече- ните и труднодостъпни райони на страната.

В програмата на ГЕРБ са по-многословни по отношение на болниците, но пак без предложение за промяна на статуквото:

Реформиране на сектора за болнична медицинска помощ чрез преминаване към селективно сключване на договори с лечебни заведения, предлагащи най-добро качество, равнопоставеност и безопасност на пациентите, функционално коопериране на лечебните заведения на регионален принцип за по-ефективна комбинация на предлаганите дейности, ефективен контрол за стриктното спазване на индикациите за хоспитализация и дехоспитализация и на алгоритмите за лечение, както и обвързване на плащанията с резултатите от лечението.

Създаване на ясни възможности за инвестиции чрез развитие на публично-частно партньорство в областта на болничната медицинска помощ, вместо разкриване на нови лечебни заведения в райони с достатъчна наситеност.

Радикално предложение за промяна все пак има и то е в програмата на АБВ – Движение 21, къзето е записано следното:

Преобразуване на болниците от търговски дружества в специална категория юридически лица – лечебни заведения.

Държавата и общините да поемат режийните разходи, така че приходите от здравна каса или от други дейности да останат за преки болнични дейности и за модернизация.

Колкото и парадоксално да изглежда, същото по същество ляво предложение има Реформаторският блок (част от който е доскорошният министър Петър Москов). Предложението е като на АБВ – Движение 21, но с различни думи :

Изплащане на задълженията и премахване на търговския статут на лечебните заведения за болнична помощ с над 50% държавно участие.

Законово регламентиране на принципа средствата от здравноосигурителни вноски на гражданите да бъдат изразходвани само за покриване на преките разходи за лечението и за възнаграждения на работещите, а стопанските и инвестиционните разходи да се поемат от собственика.”

Няма причина болниците да бъдат търговски дружества, категоричен е бившият министърът на здравеопазването Петър Москов.

По думите му на първо време това, което е необходимо да се случи, е всеки собственик да има ангажимент към собствеността си и инфраструктурата. Постъпилите от касата средства трябва да отидат пряко за лечение на пациентите и за заплащане на хората, които работят. Ангажиментът за инфраструктурата, за режийните разходи, е редно да бъде на собственика - община, държава, или частник.