Герго Гергов, от когото и БСП се отказа, оставил община Видин с над 21 млн.лв. дългове

„Най-важната задача пред нас бе финансовото стабилизиране на общината. Заварихме над 21 милиона задължение, от които над 7 милиона лева просрочия. За нас това означаваше запорирани сметки, лихви и такси в огромен размер, лош имидж на Община Видин пред бизнеса като нелоялен и непредвидим партньор” - каза кметът на Видин Огнян Ценков след днешното заседание на Общинския съвет, на което с 9 475 131 лв. бе актуализиран бюджетът на Община Видин за 2017 г.

С актуализацият общата стойност на бюджета е в размер на 45 410 710 лв., след служебно актуализиране с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни парични средства. 

Ценков коментира пред медиите, че с финализирането и приемането на финансово-оздравителния план Община Видин получава през 2017 година 4 959 245 лв. безлихвен кредит за разплащане на просрочени задължения за предоставени публични услуги. С получените средства са погасени и цесиите на общината към две банки. В актуализацията на бюджета е включено и увеличението от 1 421 910 лв., което е трансфери за държавни дейности от централния бюджет. Актуализацията на бюджета е съобразена с принципите на управление, целящи постигане на съвременна инфраструктура, създаване на подходящи условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар, туристически атракции и привлекателна жизнена среда.

Пред медиите видинският кмет посочи, че Община Видин е успяла да се разплати с най-големите кредитори и в предстоящата 2018 година започва изпълнението на големите проекти - реконструкция на централна градска част, обновяване и модернизиране на СУ „Цар Симеон Велики” и на Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I”, ремонт на Гребната база, ремонт на ОУ „Отец Паисий”, саниране на жилищни и административни сгради и възстановяване на Синагогата. С отпуснатите безвъзмездно от правителството 3 милиона лв. ще бъдат извършени строително-монтажни работи на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков” и всички дейности по консервация, реставрация и експониране на Общинския драматичен театър „Вида”. 

На снимката: Гергов (крайният вляво) с Филип Попов и Пламен Трифонов