Инж. Дончо Атанасов: Строителството на магистрала към Видин е абсолютно необратим процес

Инж. Дончо Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, заяви във Видин днес, че реализирането на проекта за магистрала между Видин и Ботевград е абсолютно необратим процес: „Така, както съм го декларирал много пъти, сега искам още веднъж да го декларирам пред вас“. Това той направи по време на среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, в която участва кметът на Видин Огнян Ценков и кметове на други общини и председатели на общински съвети от Област Видин.

Инж. Атанасов припомни, че пряко засегнатите общини от изпълнението на проекта са пет – Видин, Ружинци, Грамада, Макреш и Димово. Той обясни, че по новото трасе ще има 7 пътни възела. В момента успоредно с процедирането на подробните устройствени планове, което на този етап ще бъде основно задължение на общините,  ускорено се работи за пускането на тръжните процедури и за избор на изпълнител и на надзор. 

Министър Аврамова нарече проекта приоритетен както за МРРБ и АПИ, така и за правителството, и за премиера Бойко Борисов. Тя запозна присъстващите с процедурите, които предстоят, за да се стигне до реалното изпълнение на строителството. „Към настоящия момент подробните устройствени планове за участъка от Видин до Ружинци са вече изпратени в общинските администрации, а за участъка от Монтана до Враца има изготвен идеен проект. Предстоят отчуждителни процедури, които изискват време. Това се налага заради обжалванията, които спират дейностите. За да бъдат спестени срокове и време, спазвайки законодателството, трябва да има една стабилна процедура, която след това да не бъде атакувана. Едновременно с това се готвят и тръжните процедури по актуализираните устройствени планове. Така че едновременно с административните дейности, които трябва да бъдат свършени, ще обявим и тръжните процедури, за да няма забавяне на целия процес“ – обясни министърът. И добави: „Този проект ще бъде приоритет и за мен и слагам себе си като гарант. Надявам се, че през 2020 г. вече ще има избран изпълнител на строителството“.

Кметът на Община Видин Огнян Ценков приветства инициативата, като поздрави всички за доброто взаимодействие между държавната и местната власт и за постигнатите резултати в открит диалог с гражданите. Той каза, че в началото на седмицата Общината е получила заповедта на заместник-министър Николай Нанков, с която се дава разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изработване на подробните устройствени планове – парцеларни планове.

„Веднага публикувахме заповедта в нашия сайт и изпратихме информацията до медиите. Вчера получихме техническата документация за започване процедурата за ПУП - ПП, разгласихме процедурата, като поставихме обявления в град Видин и останалите шест населени места, през землищата на които ще премине пътят, публикувано е съобщение за това в местната преса, а днес е подадено заявление за публикуване в Държавен вестник. След излизането на обявлението всички граждани, чиито интереси са засегнати от проекта на подробния устройствен план, имат възможността и правото да изразят своите становища. След изтичането на срока ние ще предоставим тези становища в АПИ.

Искам да обърна особено внимание на една фалшива новина, на една лъжа, която се тиражира както в медиите, така и от определени политически фигуранти – многомандатни общински съветници в Община Видин, че има забавяне на осъществяване на процедурите. Напротив. Тук искам да благодаря и на министър Аврамова, и на г-н Атанасов и техните експерти, във връзка с разговорите и взаимодействието между нас през миналата година, за планираните промени в Закона за устройство на територията – да не се налага изменение на общия устройствен план, а директно да се преминава към изработване на подробни устройствени планове – парцеларни планове. Това действително облекчава много процедурата и скъсява сроковете.

Затова ние трябва да обявим на нашите съграждани да не се поддават на манипулации и на езика на омразата, защото това се прави с чисто политическа цел, в лична, а не в обществена полза“ – допълни Огнян Ценков.

Кметът определи срещата като навременна и изрази удовлетворение от факта, че такива ще се организират периодично, защото общините имат ангажимент да дават вярна и точна информация за хода на проекта и да не се допуска манипулиране на жителите.