Инж.Дончо Атанасов: До края на годината избираме строител за 52 км четирилентов път Видин- Ружинци

През 2018 г. Агенция "Пътна инфраструктура" ще стартира тръжните процедури за избор на изпълнители за строителство и надзор при изграждането на два участъка от път І-1 (Е-79) Видин - Ботевград. Това са отсечките от Видин до Ружинци - 52 км, и от Мездра до Ботевград - 33 км, съобщи председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Дончо Атанасов. 

Видин – Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост II ще се осигури бърза и удобна връзка с автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. Общата му дължина е 167 км.

Участъците Видин - Ружинци и Мездра - Ботевград ще се финансират със средства от републиканския бюджет. След приключването на тръжните процедури и подписването на договорите за строителство и надзор ще започнат строителните работи. Предвижда се това да бъде в началото на 2019 г.

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от тежкотоварния трафик от Дунав моста II.

Отсечката Видин - Ружинци ще бъде по нов терен и ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока и аварийна лента. Ще започва от четирилентовия обходен път при Дунав мост II. Новото трасе ще се отделя от път І-1 на около 500 м след пътния възел с път ІІ-14 за Видин - Връшка чука. Пътят ще преминава източно от Новоселци и Слана Бара, а след това между Дунавци, Търняне и Синаговци. Продължавайки към Димово трасето ще се насочва на изток от Ивановци и ще пресича път ІІІ-141 между гара Срацимир и с. Срацимирово. След това ще продължава между с. Вълчек и съществуващата ж. п. линия Видин - София. Трасето ще пресича съществуващия път І-1, ще обхожда гр. Димово от запад и отново ще пресича път І-1. Продължавайки към с. Ружинци новия път ще минава на юг от първокласния път между селата Медовница и Орешец. След това отново ще пресича път І-1 и изнасяйки се на север от І-1 ще завършва преди с. Ружинци при км 58+128.

В участъка Видин - Ружинци ще има 7 пътни възли, чрез които новото трасе ще се свързва с пътната мрежа и с населените места в региона. Това са: пресичания с път ІІ-12 за връзка с гр. Видин и гр. Брегово и с път ІІ-14 за връзка с гр. Видин, с Войница, гр. Кула и ГКПП „Връшка чука“; п. в. „Видин“ - при отделяне от околовръстния път на гр. Видин; п. в. „Дунавци“ - при пресичането с път ІІІ-1413 за връзка с гр. Дунавци и Синаговци и Грамада; п. в. „Кула“ - при пресичането с път ІІІ-141 за връзка с гара Срацимир и с. Срацимирово и от там към Грамада; п. в. „Макреш“ - при пресичането с път за с. Вълчек и от там за връзка с път ІІІ-1403 към Макреш. Този пътен възел ще се ползва и за връзка с гр. Димово; п. в. „Бела“ - при пресичането с път І-1 за връзка с гр. Димово, Скомля и Бела.

За намаляване на шума ще бъдат монтирани и шумозащитни съоръжения по участъците в близост до населените места.

Отсечката Мездра - Ботевград ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, като се развива по нов терен в участъците, обхождайки селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. Ще бъдат изградени редица съоръжения - над ж. п. линията Мездра - София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дърманци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скравена“ и „Ботевград“. Предвидено е построянето на селскостопански надлези, прощадки за отдих и т. н.

По направлението Видин - Ботевград досега със средства от ЕС са изградени обходните пътища на Враца и Монтана, с което трафика бе изведен извън населените места.

На срещата с представителите на местната власт инж. Атанасов съобщи, че през 2018 г. ще стартира предпроектно проучвание за тунел под „Петрохан“, който ще осигури бързо предвижване между София, Монтана и Видин. През тази година ще се ремонтират 43 км от пътя през прохода „Петрохан“, които са на територията на Софийска област. Рехабилитацията на участъка, финансирана от ОП „Региони в растеж“, ще завърши през есента. С успешното изпълнение на обекта ще приключи цялостният ремонт на пътя през прохода, тъй като участъкът на територията на област Монтана беше ремонтиран през 2015 г. С преминаването по път II-81 - през „Петрохан“, пътуването между София и Монтана се съкращава с около 50 км.

Председателят на УС на АПИ инж. Атанасов съобщи още, че през тази година ще бъдат ремонтирани около 45 км третокласни пътища във Видинска област. Ще бъде укрепено и свлачището при 10-ти км на път II-14 Видин - Кула - Връшка чука, а при възможност ще започне и превантивен ремонт на отсечката. Ще се ремонтира и направлението Видин - Лом (път II-11).

За повишаване безопасността на движение по Е-79 с целевото финансиране от бюджета през 2016 г. бяха ремонтирани около 45 км от път I-1 Видин - Враца. На територията на област Видин са ремонтирани отсечките между Видин - Димово - - Бела - Медовница, а в област Враца - ул. „Васил Кънчов“, която съвпада с Е-79 на изхода на областния града в посока Видин.