Искал бих да кажа на студентите да не се боят, че ще имат неприятности от ограничените, духовно слепите...

Асен Златаров е едно от големите имена в българската наука и обществен живот. С широки интереси, уникална професионална и научна биография, публицист, белетрист. Професор, български академик, държавник, с активна гражданска позиция. Неговите думи към младите и днес звучат и като завещание, и като послание за бъдещето: „Искал бих, в една последна лекция на студентите да им кажа няколко прости, но важни неща: да ги имат като напътствие и като спомен от мене. Щях да им внуша, че трябва, като младежи, да отгледат три добродетели: любов към труда, любов към истината, любов към народа. Да обичат България - да я обичат чисто и преданно и никога от тая си обич да не правят кариера: позорно нещо е професионалния патриотизъм: — бива ли да се изкориства едно естествено и благородно чувство, което всеки човек трябва да притежава.

Искал бих на тая младеж да кажа да скъпи българската реч: какво богатство, какво чудо, каква сила е тя ! Нека работят да има у нас повече просвета, повече идейна, политическа, стопанска свобода. Да не се боят, че ще имат неприятности от ограничените, духовно сле¬пите, чуждите на повиците на живота: идеалът всякога побеждава, стига да е смислен, висок и човечен.“

4 февруари е рожденият ден на проф. Асен Златаров.

На снимката: Българския учен Асен Златаров (1885-1936) позира на скулптор в Париж, юни 1926 (Държавен архив, BASA 865K-1-495 Asen Zlatarov, Paris, June 1926)