Изложба "Когато момчето става мъж..." ще бъде открита на 2 февруари във Видин

Мобилна изложба „Когато момчето става мъж..." (казармата през "онези" 45 години) гостува на Регионален исторически музей - Видин от 2 февруари 2023 г. Тя ще бъде представена от автора ѝ д-р Илия Вълев, етнолог, главен асистент в Националния етнографски музей към Института за етнология и фолклористика при БАН, автор на монографията „Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма“, която е концептуалната основа на представяната изложба..

Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на: Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Известно е, че наборната военна служба дълго време играе значима роля не само в живота на българските мъже, но и на всяко българско семейство. Генерация след генерация – дядовци, бащи, синове, внуци – са зачислявани в редовете на войската и са „изпълнявали своя дълг към род и Отечество”. От друга страна, личните авторови изследвания показват, че казармата се приема не само като армейска институция с ясни и задължителни правила и норми за всички военнослужещи, но и като нещо повече. Тя присъства в народната/националната памет и като „ковачница за мъже”.

Изложбата се опитва „да върне лентата назад” и да представи казармата в един по-различен ракурс, който за някои ще припомни, а за други ще даде съвсем нови знания за близкото ни минало. Тя няма за цел нито да отговоря на въпроса дали има смисъл от „задължителна казарма” днес, нито да служи като пропаганда на строя от „онези” 45 години, защото представя явлението „казарма” такова, каквото го помни българското общество. Днес, когато наборната военна служба е отменена и вече малко повече от едно десетилетие няма войнишки изпращания, проблемът за казармата все още вълнува българското общество. Както по-възрастното, така и младото поколение, имат своите основания да отправят въпроси като например беше ли грешка премахването на задължителната военна служба? Какъв е смисълът на военното обучение и възпитание и в какво се изразяват те? Каква е ролята, която оказва подобен преход в израстването на младежите? На тези и други въпроси все още се търси отговор, но времето лети и спомените за миналото започват да избледняват.

Изложбата „КОГАТО МОМЧЕТО СТАВА МЪЖ…” КАЗАРМАТА ПРЕЗ „ОНЕЗИ” 45 ГОДИНИ разглежда наборната военна служба в контекста на социалистическото развитие на България. Време, което е още спорно, но вече достатъчно отдалечено от нас, за да може да се направи по-ясна и безпристрастна оценка за него. Още повече, че българската армия в годините след 1944 г. има своето развитие. Макар то да е оцветено в краските на „марксистко-ленинската” комунистическа идеология, но и тогава всеки военнослужещ е изпълнявал своя отечествен дълг с не по-малко достойнство от своите предшественици.

Чрез преки спомени и разкази, чрез документи и научен анализ, чрез много фотографии и напълно автентични предмети от времето на социализма, изложбата излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през конкретния период, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците. Изложбата включва още сбирка от оригинални предмети от времето на социализма, между които: мъжка униформа от Начално военно обучение; абитуриентски мъжки костюм; униформено войнишко (зимно и лятно) и матроско (парадно и всекидневно) облекло, парадна униформа на срочнослужещ от Гранични войски от 80-те години на XX век; гвардейски калпак; военни емблеми и знаци на видовете и родовете войски; медали, предназначени за войнишкия състав; предмети от войнишкото снаряжение и предмети за различни служебни дейности; лични вещи и документи, проследяващи както отделни моменти от предказармените и следказармени традиции и ритуали, така и вътрешноказармения всекидневен живот.