Какво направиха общинските съветници за Видин? Само един подаде оставка заради несъгласие с политиката на общината

Хората, които трябва да носят отговорност за дереджето на Видин, не са анонимни, но години наред остават удобно скрити зад колективната (без)отговорност на органа, в който участват – Общинския съвет.

Време е да питаме за тяхната роля.

Време е да питаме какво направиха за Видин.

Защото е много удобно да се хвърля вината само върху кмета, но да не се задават въпроси към 37-те общински съветници, които взимат решенията и имат правомощия да контролират изпълнението им.

Още по-удобно е общински съветници да отклоняват вниманието от собствената си отговорност за състоянието на Видин към народните представители.

Това не е от вчера и днес, а от години.

Но  е време да бъде разбито статуквото и в местната власт, а първата стъпка е да започне назоваването на нещата с истинските им имена и показването на фактите.

„Фактограф.бг” започва поредица от материали за ролята на Общинския съвет и на общинските съветници през последните няколко управленски мандата на Иван Ценов, Румен Видов, Герго Гергов и Огнян Ценков.

Малцина знаят какви са правомощията на Общинския съвет, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Затова правим това необходимо пояснение за най-важните му отговорности.

Общинският съвет определя политиката за развитие на общината и решава самостоятелно всички въпроси от местно значение:

- общинско имущество, предприятия, финанси, данъци и такси;

- устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

- образование, здравеопазване, култура, социални услуги, спорт

- благоустрояване и комунални дейности.

Общинският съвет приема и осъществява контрол върху изпълнението на решенията за:

- общинския бюджет,

- размера на местните данъци и такси;

- разпореждане с общинско имущество;

- създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

- ползване на банкови кредити;

- приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината.

Общинският съвет във Видин е от 37 членове и за важните решения се изисква мнозинство от 19 души.

Факт е, че в последните четири мандата нито една политическа сила няма мнозинство в Общинския съвет, но нито един кмет не е бил бламиран, а винаги са се формирали неясни плаващи мнозинства.

През 2003 г., когато за втори мандат бе избран Иван Ценов, разпределението е следното: БСП – 13, СДС – 9, НДСВ – 6, партия „Рома” – 6, БЗНС, БДС „Радикали” и Нова демократична алтернатива – по един.

През 2007 г., когато кмет става Румен Видов, местата в Общинския съвет са поделени между ГЕРБ – 13, СДС – 8, БСП – 7, Рома-ДПС – 3, ПЛАМ – 3, НДСВ – 2, „Атака” – 1.

През 2011 г. Герго Гергов работи с Общински съвет от 11 общински съветници от ГЕРБ, 8 - БСП, 6 - СДС, 5 - местна коалиция „Преображение за Видин”, 4 – РЗС, 2 – „Атака”, 1 – АБВ.

След последните избори през 2015 г. на Огнян Ценков му се налага да работи с поредния пъстър Общински съвет: 9 – ГЕРБ, 9 – местна коалиция „Единни за промяна”, СДС – 6, БСП – 5, ДПС – 3, ЕНП – 2, Земеделски съюз „Ал.Стамболийски” – 2, НФСБ – 1.

Протоколите от заседанията са публични и в тях може да се види как са взимани решенията през всичките тези години, а от поименните гласувания може да се види как е гласувал всеки един общински съветник и дали има разминаване между публичното му говорене и участието му в Общинския съвет.

Най-интересният факт е, че през този период само един общински съветник е напуснал Общинския съвет заради несъгласие с водената от общината политика.

Този прецедент се случва точно преди 10 г. - през ноември 2006 г. оставка подава общинският съветник от НДСВ и зам.-председател на Общинския съвет Ирена Александрова. На нейно място общински съветник става следващия в листата на НДСВ – Росица Кирова.

На снимката: Ирена Александрова като общински съветник  преди да подаде оставка през 2006 г.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ