Като директор на видинската гимназия Димитър Благоев предложил междучасия и часове по гимнастика и пеене

През настоящата година се чества 135-годишната от създаването на СОУ „Цар Симеон Велики”. През годините реномираното училище е дало не само видни политици - един премиер, министри, депутати, кметове, но и инженери, лекари, икономисти, филолози. За най-известните й учители и възпитаници разказваме в специална поредица.

С изгрева на Свободата в Северозападния край на България грейна едно огнище на просвета и култура – Видинската Скобелева гимназия.

Само 4 години след Освобождението, но 11 май (стар стил) или 24 май (нов стил) 1882 г., Народното събрание обявява четвъртокласното училище във Видин за гимназия.

Наскоро, в 1887 г., нейн директор става основоположникът на БКП – Димитър Благоев - Дядо. Той воюва с буржоазното училищно настоятелство за осигуряване на най-необходимите условия на учебно-възпитателната работа и заплати на учителите.

Този забележителен директор, изгонен от Царска Русия заради революционна дейност, този неспокоен дух прави редица предложения пред Министерството на народното просвещение за усъвършенствуване на образователната система в страната.

Димитър Благоев предлага да се въведат като учебни дисциплини пеене и гимнастика, да има междучасия между учебните часове. Тези предложения на видинския директор имат голямо значениеза формиране в училищна възраст на пълноценна личност. Условията обаче били плачевни: децата учили в частни сгради, нямали достатъчно черни дъски и тебешир, пиели дунавска вода, филтрирана в буре, нямало е никакви нагледни пособия, нямало редовни, пък дори и постоянни учители.

И все пак предложенията на Димитър Благоев, макар и по-късно, ги виждаме внедрени в училищния план.

Въведени са пеенето и гимнастиката, въведени са и междучасия.

Още по времето на Димитър Благоев във Видин, Видинската държавна гимназия става огнище на социалистически идеи.

Социалистическата дружинка, създадена от него, се състои от будни учители.

Под влияние на социалистическата дружинка, се революционира ученическата маса и по-късно, на 7 и 9 март 1894 г., вече се вдига първата ученическа стачка в гимназията, а и в този край.

Учениците от VII кл. (сега XI кл.) и VI кл. „... напускат училище, съобщават, че не са доволни от някои учители и настояват да бъдат уволнени”, но след няколко дни, по застъпничеството на социалистическата дружинка, учениците са върнати в училище. Подобна демонстрация се прави от учениците на 15 октомври 1901 г.

Искрата е вече хвърлена и борбите не стихват.

 

Текстът е от юбилейния сборник „100 г. видинска гимназия „Димитър Благоев”