Кметовете на селата се срещнаха с Огнян Ценков и екипа му

Ежемесечната среща откри кметът на Община Видин Огнян Ценков и запозна присъстващите с темите, които ще бъдат обсъдени. Той призова кметовете към активност и открито споделяне на текущите проблеми, за да може да се реагира своевременно и се предприемат мерки за решаването им.

Секретарят на Община Видин Иванела Андреева информира във връзка с организацията на предстоящите парламентарни избори, насрочени за 26 март. Тя заяви, че до момента всички действия по подготовката са извършени в срок, а част от тях – и предсрочно. Предстои образуването на подвижните секции. За тази цел подадените до момента заявления трябва да бъдат представени в общината. Андреева отбеляза, че ако в следващите дни в кметствата има още подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметовете могат да съобщят за това и по телефона. Тя припомни, че на 11 март изтича срокът за подаване на заявления с подвижна избирателна кутия и за гласуване по настоящ адрес. „Още един важен срок, който изтича на 20 март, е за хората с увреждания, които не са подали в срок до 11 март заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, има такава образувана секция и те могат да се присъединят към тази секция“ – обясни Иванела Андреева. В момента текат проверки по секциите и се отстраняват възникнали проблеми.

Заместник-кметът на Община Видин по социална политика Венци Пасков съобщи за отворена схема във връзка със заетост на младежи до 29 години, регистрирани в Бюрото по труда. Той се обърна към кметовете да съдействат по места, за да може младите хора де се включат в програмата. Заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова представи накратко информация във връзка с дейностите по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в Община Видин“. Реализирането му предоставя допълнителна възможност за превенция на рисковете и подкрепа за преодоляване на рискови ситуации по отношение на основните права на детето. Услугите се предоставят от професионален екип специалисти в изградения център по проекта. Тодорова отбеляза, че се работи много добре и в редица населени места. Тя отправи апел за по-голяма активност от страна на кметовете, за да могат да бъдат включени още нуждаещи се, тъй като проектът е изключително полезен както за децата, така и за родителите.

Инж. Цветан Асенов, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата запозна участниците в срещата с намеренията относно осъществяването на заложените ремонтни дейности на общински сгради в размер на 150 000 лв. и ремонт на улици и четвъртокласна пътна мрежа на стойност 300 000 лв. Във връзка с това е определена комисия със заповед на кмета на общината Огнян Ценков, която ще обиколи населените места, за да бъдат определени със съдействието на кметовете по места приоритетните обекти.