Конкретни мерки заради запрашеността на въздуха във Видин предложиха общински съветници от левицата

Предложение за предприемане на няколко спешни конкретни мерки срещу запрашеността на въздуха във Видин са направили общинските съветници от левицата. То е отправено към кмета Огнян Ценков и е внесено в общината на 21 февруари т.г.

В него се припомня, че Видин е един от градовете с влошено качество на атмосферния въздух и се посочва, че през

месец януари 2018 г. са регистрирани 22 дни с превишения на нормата за пределно допустима концентрация на фини прахови частици.

В тази връзка е предложено:

- Да се изгради електронна информационна система на поне 3 места в град Видин, която да показва в реално време нивата на замърсеност на въздуха.

- Да се изгради система за оповестяване на гражданите при превишаване на нивата на замърсеност, като особено внимание се обърне на детските градини и училищата, за да не се провеждат занимания на открито, когато запрашеността е наднормена.

- Да започнат спешни ремонти на разбитите улици и тротоари и благоустрояване на кварталите, с цел намаляване нивата на запрашеност.

- Да се разшири миенето на улиците извън центъра и основните пътни артерии, като се обхванат и кварталите.

«Разбираме, че община Видин не е в добро състояние на финансите, но смятаме че трябва да се започне сериозна работа за разрешаване на проблема, защото здравето на видинчани трябва да е на първо място», поясни председателят на групата съветници от БСП Димитър Велков.

Припомняме, че проблемът със запрашеността на въздуха във Видин е поставян нееднократно от представители на левицата, включително и в предишното Народно събрание от Михаил Миков (какво отговаря на негов въпрос тогавашният екоминистър Ивелина Василева, можете да чуете във видеото).