Кой е Юли Петров?

Съоснователят и председател на гражданско движение "Аз обичам Видин" Юли Петров от утре сяда в кметския стол на Видин. Той поема длъжността временно до полагане на клетва на новия градоначалник, който ще бъде избран на 29 октомври или на балотаж на 5 ноември.

Завършил е "Бизнес администрация и управление". През последните 4 години той бе общински съветник и познава добре проблемите на местното самоуправление. Петров е едно от най-разпознаваемите лица, което се дължи на активната му гражданска позиция през годините. Винаги е бил опозиция на управляващите, независимо от партийната им принадлежност, и е организирал множество протести в защита на различни каузи.

Ето кои са другите временно изпълняващи длъжността кметове на общини и населени места в област Видин:

Тихомир Георгиев - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на община Макреш;

Сашко Андрейнски - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на община Чупрене;

Бойко Иванов - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство гр. Дунавци, община Видин;

Елена Ванкова - назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Антимово, община Видин;

Андреа Андреева - назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Бела Рада, община Видин;

Мирослав Тодоров - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Буковец, община Видин;

Таня Иванова - назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гомотарци, община Видин;

Елка Лукова - назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Горни Лом, община Чупрене;

Борис Димитров - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Градец, община Видин;

Диляна Стоянова - назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Иново, община Видин;

Валери Николов - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Капитановци, община Видин;

Чико Кирков - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Новоселци, община Видин;

Деян Йорданов - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Покрайна, община Видин;

Йорданка Петрова - назначена за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Сланотрън, община Видин.

От областната управа във Видин уточняват, че съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация „когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет“.

Общинските съвети във Видин, Макреш и Чупрене е следвало да изпълнят правомощията си по посочената законова разпоредба и в определения 7-дневен срок преди края на мандата (не по-късно от 20 октомври 2023 г.) да изберат временно изпълняващи длъжността кметове в горецитираните населени места и общини. Към 21 октомври 2023 г. това не е направено, респ. областният управител назначава временно изпълняващи длъжността кметове, които ще работят до полагане на клетва на новоизбраните кметове.

Временно изпълняващите длъжността кметове встъпват в правомощията си считано от 27 октомври 2023 г., съгласно получени разяснения от Централната избирателна комисия (от 12 септември 2023 г.), изпратени на вниманието на всички кметове, председатели на общински съвети и областни управители, „Общинският съвет не по-късно от 20 октомври 2023 г. – седем дни преди края на мандата, следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община, район или кметство за времето от края на мандата – 27 октомври 2023 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Това може да бъде и същото лице, изпълнявало длъжността в периода, в който действащия кмет – кандидат за нов мандат е в отпуск“.