Лешояд, убит от токов удар стана експонат в Природонаучния музей в Белоградчик

Един от последните експонати в музейната сбирка на Природонаучния музей в Белоградчик е лешояд, който през зимата бе намерен от служители на енергото, загинал от токов удар на далекопроводните жици. Те донесли птицата в музея, а след това тя е изпратена за препариране в София.

Лешоядът предизвика силен интерес сред малчугани, които посетиха музея по повод Международния ден на птиците, който се отбелязва на 1 април. Децата от 2-ри и 3–ти клас на НУ „Васил Левски” бяха организирани за посешението от обществените възпитатели от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Белоградчик.

В музея уредникът Тодор Илиев запозна децата с птиците, които обитават нашия регион. Той разказа и за  редките птици, които могат да се видят в околностите на града и как трябва да се грижат и отнасят с тях.

Обществените възпитатели разказаха на децата и подробности за повода за посещението – Международният ден на птиците, който се отбелязва от 1906 г. Учениците научиха, че това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни. Инициативата е в изпълнение на Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г.