Мая Манолова: Местните омбудсмани са изключително важни, ще искаме промени в закона за избирането им

Обществените защитници по места в страната са изключително важни, защото са пряката връзка между гражданите и местните власти. Те са хората, които реално и много ясно могат да видят проблемите на хората в града, в който се намират и адекватно да реагират на всеки казус или да потърсят съдействие от мен и екипа ми, ако се наложи. След като днес проведох среща с част от тях в институцията, за пореден път се убедих в това.

Една от темите, които обсъдихме, е свързана със задължителната детска градина за 5 и 6-годишните, за която родители плащат, въпреки че в Закона за народната просвета е разписано, че не се дължи такса. Това става възможно след промени в Закона за местните данъци и такси, където се дава възможност за събиране на такси, но под различна форма – най-често за обяд на децата. Твърдо подкрепям идеята за задължителната предучилищна подготовка, защото това е доказан механизъм за превенция на отпадането на ученици. Неведнъж съм имала сблъсъци с администрациите на местно ниво по темата. Както при случая в Исперих, където за съжаление не успях да се преборя и няколко детски градини бяха затворени. Заедно с местните защитници се обединихме около идеята за внасяне на промени в законодателството, защото задължителната детска градина трябва да бъде и безплатна.

Обсъдихме и организацията на среща в края на м. април с Националното сдружение на общините и Асоциацията на общинските съветници. Идеята е да се внесат в Народното събрание промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Едно от предложенията е да бъде намалено квалифицираното мнозинство от 2/3, което се оказва твърде висок праг при вземането на решение за избор на обществен посредник. Също така държавата да осигурява делегирано финансиране за местните омбудсмани, за да не бъдат зависими от бюджета на общината. Ще поканим и народните представители от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Обществените защитници изразиха подкрепата си и за кампанията за подпомагане на българските пенсионери – „Великден за всеки“, която институцията ще организира за трета поредна година.

Мая Манолова, омбудсман